zaterdag 7 juli 2012

De Kracht van Turf! / The Power of Peat!

Vandaag was het de tijd voor de beruchte derde laag epoxy.  Ofwel, de afwerking van plaat 4 en 5. / Today, it was time for the infamous third layer of epoxy.  Or, finishing plate 4 and 5.

Plaat 5, na 160 gr epoxy. / Plate 5, after 160 gr of epoxy.Enkele close-ups. / Some close-ups.Ondertussen ligt plaat 4 op me te wachten. / In the meantime, plate 4 is waiting on me.


Na 80 gr epoxy ziet de turf er zo uit. / After 80 gr epoxy, the peat looks like this.

Voor de rest hebben we turfbrij nodig.  Hoe maak je turfbrij? / For the rest, I need porridge of peat.  How does one make porridge of peat?

Je begint met ongeveer 35 gr gedroogde turf af te wegen. / You start by weighing approximately 35 gr of dried peat.


Daarna mix je 80 gr epoxy. / Then, you mix 80 gr of epoxy.

Dan giet je de epoxy over de gedroogde turf en begint te roeren, tot je dit bekomt: turfbrij. / You pour the epoxy over the peat and mixes them until you get this: porridge of peat.

Resultaat. / Result.

De gaten en het gedeelte onderaan de bak worden vrijgehouden voor de kunstmatige wortels en artifiecele rotsen.  De fijna afwerking zal in de bak gebeuren, wanneer het decor in de bak geplakt wordt. / The holes in the peat and the space towards the bottom is left free for the artificial roots and rocks.

Dit geeft je ook een realistische schatting wat je met 80 gr epoxy en 35 gr gedroogde turf kunt verwezenlijken. / This gives you a realistic idea of the space you can occupy with 35 gr of peat and 80 gr of epoxy.

Over het algemeen is gedroogde turf een zeer dankbaar structuurelement.  Het is makkelijk te epoxyceren, de epoxy vormt geen zuurstofbelletjes, als je ermee bezig bent, de droogtijd voor epoxy verkort en het is fascinerend om te merken hoe de epoxy door de turf wordt opgezogen. / In general, peat is a very good structural element to use.  It's easy to coat with epoxy, the epoxy gets no airbubbles when you're working on peat and the time it needs to dry, gets shortened.