donderdag 31 mei 2012

Turf-Brij II / Peat Mush II

Eerst besloten we om onze stenen eens af te wassen.  De onderstaande foto's bewijzen hoezeer dat nodig was. / First we decided to clean our rocks.  These pictures will show you that it was needed.


Tot onze stenen stonden te blinken. / Until our rocks shone.

Daarna besloten we de witte siliconen in de hoogte aan te pakken. / After that, we decided to deal with the white silicones, which were not situated on the plate.

Dus, Tim begint met epoxy te preparen. / So, Tim started to mix epoxy.

Om turfbrij aan te maken. / In order to make porridge of peat.


Dus, we kunnen weer aan het werk. / So, we can go to work.


Op zoek naar die illustere siliconen. / In search of those white silicones.

Resultaat. / Result.