zondag 27 mei 2012

Siliconen. / Silicones

Hoewel het vandaag eigenlijk een crash-dag was, na het onverwachtte feestje van gisteren, toen enkele vrienden Tim een gelukkige verjaardag kwamen wensen, hebben we toch iets gedaan.  We hebben onze stenen nog extra-geconsolideerd. / Although it was today actually a crash-day after the unexpected party, when some friends came by to wish Tim a happy birthday, we got something done.  We have given our rocks some extra fundation.

Zo was de toestand. / This was the situation.
Een aantal stenen waren niet stevig genoeg op de plaat gelijmd.  Dit zou ons nog problemen kunnen geven in de toekomst.  Dus, ik met de siluiconenspuit in de weer. / Some rocks weren't glued to the plate firmly enough.  This could give us problems in the future.  So, I did my thing with the silicone.

Dat wilde eerst niet lukken. / First, it wouldn't work.

Maar, uiteindelijk wel. / But, in the end, it did.Resultaat. / Result.