dinsdag 8 mei 2012

We Gaan Voort. / We Go On.

Eddy vertelde ons dat het geen probleem was onze stenen door het gat bovenaan de aquarium te krijgen.  Maar, met de wortels erbij, wordt de constructie te groot.  Dus, we gaan de rotsen en de wortels 2x airbrushen (1x de rotsen en 1x de rotsen en de wortels samen).  De kleuren die we gebruiken voor de 1ste keer, zullen ook gebruikt worden voor de 2de keer. / Eddy told us that it will be no problem to get the rocks through the hole on top of the aquarium.  However, the construction becomes too big, if we glue the roots to the rocks.  So, we will airbrush the rocks and roots twice (one time the rocks and the second time the rocks and roots together.  The colours we will use the first time, will be the colours for the second time.

We gaan dus voort waar we zaten.  De juiste ingredienten om tegellijm te maken. / We go on where we were.  The right ingredients to make glue for tiles.

Onze ideale maat om met tegellijm te verfen: 200 gr tegellijm en 80 cl water. / Our ideal mixture to paint with glue for tiles: 200 gr dry glue for tiles and 80 cl of water.

Het werk zoals het zich aandient. / The work, as such.

Na een eerste laag verse tegellijm. / After the first fresh layer of glue for tiles.Voor de tweede laag, komt Tim me helpen.  Het resultaat. / For the second layer, Tim comes to help me.  The result.