dinsdag 29 mei 2012

Turf-Brij. / Peat Mush.

Ziezo, we zijn een paar dagjes weg geweest, want Tim was wat ziekjes en het was de laatste dagen schitterend weer.  Dus, onze hoofden stonden niet direct op decorbouw ingesteld.  Maar, vandaag is opnieuw een belangrijke stap gezet. / So, we've been away for a few days because Tim was a bit sick and it was great weather, the last couple of days.  So, we weren't exactly thinking about our background.  But, today, we've made another, important step.

We hebben, voor het eerst, turfbrij gemaakt en de resultaten vallen beter mee dan verhoopt. / We have made, for the first time ever, porridge of peat and the resultats exceed our expectations.

Om turfbrij te maken, heb je nodig: / In order to make porridge of peat, you need:

1. Gedroogde turf. / 1. Dried peat.

2. Epoxy. / 2. Epoxy.

3. Weegschaal, plastieken potje om epoxy aan te maken en een roerstokje. / 3. A balance, a plastic cup to make epoxy and sticks to steer up a liquid.

4. Om binnen onze verhoudingen te blijven (80 gr epoxy) werken we het liefst met 25 gr droge turf. / In order to remain within 80 gr epoxy, we like to work with 25 gr dried peat.

Je giet de epoxy over de turf heen. / You pour the epoxy over the peat.


En, het mixen kan beginnen. / And, the mixing can begin.Daarna komt het uitsmeren. / After that comes coating the silicones with peat.

Resultaat van de namiddagsessie. / Result of this afternoon.

Definitief resultaat (om het duidelijk te maken, zijn alle foto's met flash getrokken). / Definitive result (to make it clear, all pictures are taken with a flash).

Het lege bakje. / This is empty.

Vlekkie keek ernaar en zag dat alle witte siliconen verdwenen zijn, als sneeuw voor de zon. / Vlekkie looked at it and saw that all the white silicones had disappeared.