zondag 8 december 2013

Problemen met Mary-Ann en Preview Aquarium. / Problems with Mary-Ann and Preview Aquarium.

Ik was van plan om aan het bouwen van de Mary-Ann te beginnen, maar ik slaag er niet in om de stukken te vinden.  Morgen onderneem ik een nieuwe poging.  Daarenboven zijn er deze week visjes toegekomen voor m'n aquarium.  Na drie maand wachten, mocht dat ook wel.

I intended today to start to build the Mary Ann, but I don't succeed in finding all the pieces.  Tomorrow I'll undertake a new attempt.  Furthermore, this week have arrived finally some fish for my aquarium, that I had ordered.  After a period of three months of waiting, it was getting time!

Ziezo, dit zijn de Sturisoma panamese.  Dit visje komt uit Zuid-Amerika maar is desondanks uitstekend te houden op Europees leidingwater, want het komt uit Panama en dus niet uit het stroomgebied van de Amazone.  Nu zijn ze zo'n 10 cm lang.  Ze worden er uiteindelijk 25 cm.
All right, this is the Sturisoma panamese.  This fish comes from South-America but is nevertheless easy to keep on European tap-water, because it's from Panama, which means that it doesn't come from the basin of the Amazone.  Now, they're approximately 10 cm long.  In the end, they'll become 25 cm.Ik wil aan de Mary-Ann beginnen. / I want to begin at the Mary-Ann.


Het eerste stuk vind ik gemakkelijk. / I find the first piece easily.


Het tweede stuk ook. / The second piece, too.Maar waar zijn het derde en vierde deel?  Twee latjes van 39 cm lang? / But, where are the third and fourth piece?  Two battens (?) of 39 cm?Hier zitten ze niet bij... / They're not here...Hier ook niet... / Neither are they here...


Hier moet ik zelf niet zoeken.  Want m'n lat is maar 30 cm lang. / It's futile to look for the battens here.  Because, my ruler is just 30 cm long.De laatste mogelijkheid.  Maar hier is enkel een dek te zien, geen latjes. / The last possibility.  But, on this plate, you can see only the deck.  There are no battens in sight.Dus, de Mary-Ann plaatst me voor het eerste probleem: waar zijn de latjes van 39 cm? / So, the Mary-Ann places me before the first problem.  Where are the battens of 39 cm?Ik keer me naar m'n aquarium. / I turn to my aquarium.Dit is de Macrognathus aculeatus.  Deze aal komt uit het Verre-Oosten en valt ook te houden op Europees leidingwater.  Het is een sociale aalsoort (in tegenstelling tot de Mastacembeli) dus ze kunnen met meerdere exemplaren gehouden worden.  Ik heb er 5.  Het zijn typische alen, altijd klaar om een geintje uit te halen, aalvlug en voor het moment kunnen ze nog in m'n filters, dus kunnen ze hun leut niet op.  Dit exemplaar is zo'n 10 cm lang.  Ze worden 40 cm.
This is the Macrognathus aculeatus.  This eel comes from the Far-East and you can keep it on European tap-water.  They are a social breed of eel (in contradiction with the Mastacembelici) so you keep more than one specimen.  I have 5 of them.  They are typical eels, always ready for misschief, very quick, and for the moment they can enter my filters, so nothing can stop them now.  This specimen is about 10 cm long.  They become 40 cm.Dit is de Sturisoma panamese. / This is the Sturisoma panamese.


Dit zijn m'n Heros notatus.  Het is een forse cichlide met twee gezichten.  Normaal gezien is hij de rust en vrede zelf.  Maar, als hij paart en met jongen zit, wordt hij zeer agressief.  Het zal dan ook de enige vis worden in deze aquarium.  De rest kan zich tijdelijk terugtrekken in de steenhoop, iets waar de Heros notatus niet bij kan.  Deze exemplaren zijn zes cm groot.  Ze worden groter dan mijn hand.  Nu heb ik er zes.  Het is de bedoeling dat er uiteindelijk één koppel blijft.
These are my Heros notatus.  It's a strong cichlid with two faces.  Normally spoken he's an example of love and peace.  But, when he mates and guards his offspring, he turns very aggresive.  For that resaon, it will be the only fish in the tank.  The rest can withdraw temporary between the pile of rocks, which is impossible for the Heros notatus to penetrate.  These specimen are 6 cm long.  They become bigger than my hand.  I've bought six of them.  It is the intention that, when they're mature, there will be only one couple in the tank.De rechterkant van m'n aquarium. / The right side of my aquarium.De linkerkant van m'n aquarium. / The left side of my aquarium.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten