dinsdag 17 december 2013

Hdr: Naar Broechem (Ranst) I. / Hdr: To Broechem (Ranst) I.

Op 2 oktober 2013 maakte ik een wandeling naar Broechem, een mooi dorpje op het grondgebied van Ranst.  Het was onverwacht goed weer in een heerlijke nazomer.  Dit is het eerste deel van een verslag dat over zeven dagen zal gaan.  Ik vertrek uit Lier via de Kromme Ham.

On 2 October 2013 I've made a long walk to Broechem, a beautiful village on the territory of Ranst.  It was unexpectedly good weather in a lovely Indian summer.  This is the first part of a report that will take seven days.  I leave Lier via de Kromme Ham.
Ik verlaat Lier via de Bernardijnenlaan. / I leave Lier via the Bernardijnenlaan.


Hier kruisen verschillende fietspaden elkaar. / Different bicycle paths cross each other, here.


De tweede ijzeren brug te Lier. / The second iron bridge in Lier.


Over het Netekanaal. / Across the Nete-channel.


De weg naar beneden. / The road downwards.
Naar de Beatrijslaan te Lier. / To the Beatrijslaan in Lier.


De Kromme Ham te Lier. / The Kromme Ham in Lier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten