donderdag 26 december 2013

Hdr: Naar Broechem (Ranst) VII. / Hdr: To Broechem (Ranst) VII.

Op 2 oktober 2013 maakte ik een wandeling naar Broechem.  Dit is het laatste deel van het verslag.  Gisteren reed ik St-Jozef te Broechem (Ranst) in.  Vandaag beeindig ik de wandeling op het Safipad te Ranst.

On 2 October 2013 I've made a long walk to Broechem.  This is the last part of the report.  Yesterday, I turned into St-Jozef in Broechem (Ranst).  Today I finish the walk on the Safi-path in Ranst.
St-Jozef te Broechem (Ranst). / St-Jozef in Broechem (Ranst).


Daar eindigt St-Jozef in de Heidestraat.  Een tripje langs de Heidestraat stond oorspronkelijk op het programma.  Maar, het is ondertussen zeer laat geworden. / There ends St-Jozef in the Heidestraat.  A trip along the Heidestraat was part of the original plan.  But, in the meantime, it has become very late.


Dus, ik rij recht naar huis via Sint Gummarusstraat te Broechem (Ranst). / So, I drive straight home via the Sint Gummarusstraat in Broechem (Ranst).


En het Safipad te Ranst. / And the Safi-path in Ranst.
Ik tracht nog iets van de zonsondergang te trekken. / I try to take some pictures of the sunset.


Maar, er hangen niet genoeg wolken om het licht naar de aarde te weerkaatsen. / But, there aren't enough of clouds to reflect the sunlight down to earth.


De duisternis begint in te vallen... / Darkness is coming...


En, ik haast me naar huis... / And, I hurry home...