zaterdag 6 juli 2013

Broechem - Ranst. / Broechem - Ranst.

Het was vandaag lang geen ideale dag om een wandelingetje te maken.  Toen de zon verscheen, was het erg laat in de dag (18.00 u) en bleef ze verscholen achter sluiers.  Ik heb hard aan de negatieven moeten werken om ze toch toonbaar te maken.

Today, it wasn't a great day to make a walk.  When the sun appeared, it was very late in the day (18.00 h) en she kept hidden behind veils.  I had to work hard at the negatives in order to make them presentable.Ik ontbeet aan de jachthaven van Emblem, toen de zon zich eindelijk liet zien. / I was having breakfast at the marina of Emblem, when the sun finally showed herself.


Goed, ik nam de beslissing toch nog te vertrekken. / Alright, I took the decision to make a walk anyway.


De Lispersesteenweg. / The Lispersesteenweg.


Hier begint het Safipad.  Jullie zien meteen de reden waarom ik even over de ring van Lier moest tuffen. / Here begins the Safi-path.  You also can see the reason why I needed to drive over the beltway around Lier.


De Rantsebinnenweg. / The Rantsebinnenweg.


Het Safipad te Lier. / The Safi-path in Lier.


Waar het Safipad de Rantsesteenweg kruist. / Where the Safi-path crosses the Rantsesteenweg.
Het Safipad. / The Safi-path.


Hier kruist het Safipad de St-Gummarusstraat.  Aan de volgende afslag verlaat ik het Safipad. / Here the Safi-path crosses the St-Gummarusstraat.  At the next exit, I leave the Safi-path.


De St-Gummarusstraat. / The St-Gummarusstraat.
Daarna volgt de Heidestraat te Broechem (Ranst). / After that follows the Heidestraat in Broechem (Ranst).
St-Jozef te Broechem (Ranst). / St-Jozef in Broechem (Ranst).
Nog even langs de Klaverstraat. / Still a moment to visit the Klaverstraat.
De Van den Nestlaan te Broechem. / The Van den Nestlaan in Broechem.
De Slijkstraat te Broechem (Ranst). / The Slijkstraat in Broechem (Ranst).


De Abelebaan te Ranst. / Thee Abelebaan in Ranst.
De Herentalsebaan te Ranst. / The Herentalsebaan te Ranst.
De Ranstsesteenweg te Ranst. / The Ranstsesteenweg in Ranst.


De Hondstraat te Lier. / The Hondstraat te Lier.


Ze onderhouden het bankje zelfs. / They even maintain the bench.
De Hondstraat. / The Hondstraat.


De Hagenbroeksesteenweg te Lier. / The Hagenbroeksesteenweg te Lier.


Het einde van de Hagenbroeksesteenweg komt in zicht.  Ik ben bijna thuis. / The end of the Hagenbroeksesteenweg comes into view.  I'm almost home.