maandag 29 juli 2013

Anderstad. / Anderstad.

De Grote Markt te Lier... / The Grote Markt te Lier...


Een zicht op de Werf van het F. Timmermansplein... / A view on the Werf from the F. Timmermansplein...
De Schapekoppenstraat te Lier... / The Schapekoppenstraat in Lier...


De Zimmertoren... / The tower of Zimmer...


Het einde van de Werf en het begin van de Netelaan... / The end of the Werf and the beginning of the Netelaan...
In het park van Lier... / In the park of Lier...


De Nete, gezien vanaf de Molse Poort... / The Nete, viewed from the Molse Poort...


Naar de Bl9oemmolens... / Towards the Flower Mills...


Restaurant 'De Dijk'... / Restaurant 'De Dijk'...


De Bloemmolens te Lier... / The Flower Mills in Lier...


Een zicht op de Hoogveldstraat... / A view on the Hoogveldstraat...


Naar Anderstad... / Towards Anderstad...
Het natuurgebied van Lier... / The nature-reserve of Lier...


De nieuwe lofts aan Anderstad... / The new lofts, close to Anderstad...


De weg naar de nieuwe lofts... / The road towards the new lofts...


In Anderstad... / In Anderstad...
Het hart van het natuurgebied van Lier... / The heart of the nature-reserve of Lier...


De jachthaven van Duffel... / The marina of Duffel...


Het verste punt dat ik kan bereiken in Anderstad, tot voorbij het Sas van Duffel... / The farthest point that I can reach in Anderstad, passed the Lock of Duffel...
De weg terug... / The road back...


Ik ben ter hoogte van het hart van Anderstad... / I'm at the same height as the heart of Anderstad...


Ik verlaat het natuurgebied van Lier... / I leave the nature-reserve of Lier...


De nieuwe lofts... / The new lofts...


Onderweg naar Lier... / Along the way to Lier...


In het park van Lier... / In the park of Lier...