zondag 14 juli 2013

Boechout. / Boechout.

Ik ben vandaag slechts laat kunnen vertrekken.  Vandaar, een wandelingetje naar Boechout.

I only could leave late, today.  Hence, a small walk to Boechout.Ik vertrek op de Tuinweg te Lier. / I start on the Tuinweg in Lier.


Pas wanneer de Tuinweg de spoorweg verlaat... / Only when the Tuinweg lets the railroads behind...


Wordt het een interessant straat... / It becomes an interesting street...


De Tuinweg te Lier... / The Tuinweg in Lier...


Een kort stukje over de Lintsesteenweg... / A bit of the Lintsesteenweg...


En draai de Vinkenstraat op... / And, I make a turn into the Vinkenstraat...
De Vinkenstraat is een lange straat... / The Vinkenstraat is a long street...
Die op grens ligt van Boechout en Lier... / That's located alongside the border of Boechout and Lier...
Maar, op het grondgebied van Boechout... / But, on the territory of Boechout...
Dus, officieel is het de Vinkenstraat te Boechout... / So, officially it is the Vinkenstraat in Boechout...
De Vinkenstraat verbindt de gemeentes Boechout en Lier... / The Vinkenstraat connects the muncipalities Boechout and Lier...
En beschikt over meer dan voldoende fotomogelijkheden... / And, has more than enough possibilities to shoot pictures...
Zoals jullie merken... / As you can see...
De Vinkenstraat te Boechout... / The Vinkenstraat in Boechout...


Dan volg ik het fietspad... / I follow the bicycle path...
Naast de spoorweg... / Next to the railroads...
In de richting van Boechout... / In the direction of Boechout...


Tot ik in Boechout aankom... / Until I reach Boechout...


Dan de Melkkuipstraat... / After that follows the Melkkuipstraat...
De Melkkuipstraat is een korte straat... / The Melkkuipstraat is a short street...
Waar auto's niet toegelaten zijn... / Where cars aren't allowed...
En geen huizen zijn, enkel velden... / And, there are no houses, only fields...


De Melkkuipstraat te Boechout... / The Melkkuipstraat in Boechout...


Dan is het tijd om terug te keren... / It's time to return home...
Door Boshoek te volgen... / By following Boshoek...
Boshoek te Boechout... / Boshoek in Boechout...
Een vrij drukke baan... / Quite a busy road...
Die het centrum van Boechout verbindt... / That connects the center of Boechout...
Met de Lintsesteenweg te Lier... / With the Lintsesteenweg in Lier...
Ook Boshoek... / Boshoek too...
Heeft veel mogelijkheden... / Has a lot of possibilities...
Om fotokes te trekken... / To take pictures...
Zoals jullie merken... / As you can see...


Boshoek te Boechout... / Boshoek te Boechout...


Ik volg het fietspad van Lint naar Lier... / I follow the bicycle path from Lint to Lier...


En kom even later in Lier aan... / And arrive after a while in Lier...