maandag 8 juli 2013

Bossen - de Haagstraat.

Ik vertrek waar ik gisteren ophield.  Aan het Netekanaal. / I leave where I arrived yesteday.  At the Nete-channel.


Meerbepaald 't Zuut te Lier. / More exactly 't Zuut in Lier.


't Zuut is een lange straat... / 't Zuut is a long street...


Waar verschillende doodlopende straten op uitkomen... / And has different blind streets as side streets...


Die ook allemaal 't Zuut noemen... / That are called 't Zuut too...


Dus, heb ik er een aantal fotokes van... / So, I've got a number of pictures of it...


Het einde van 't Zuut te Lier komt eraan... / The end of 't Zuut in Lier is coming...


Ik draai de Heistraat op... / I make a turn into the Heistraat...


De Heistraat te Lier... / The Heistraat in Lier...


Ook een straat... / Also a street...


Met veel mogelijkheden... / With a lot of possibilities...


Op fotografisch vlak... / To take pictures...
De Heistraat te Lier... / The Heistraat in Lier...


Ik nader het einde van de Heistraat... / I approach the end of the Heistraat...


En vervolg m'n weg over Tallaert... / And, continue my road by following Tallaert...


Tallaert te Lier... / Tallaert in Lier...
Ik nader het einde van Tallaert te Lier... / I approach the end of Tallaert in Lier...


Dan begin ik aan het doel van deze wandeling... / And, start at the goal of this walk...


Bossen te Lier... / Bossen in Lier...


Bossen is niet zo'n lange straat... / Bossen is not such a long street...


Maar, ik vind het een prachtige straat... / But, I think that it's a magnificent street...


Met veel mogelijkheden... / With a lot of possibilities...


Om fotokes te trekken... / To take pictures...


Ze hebben er zelfs een tafel met wat bankjes gezet... / They even put a table with some benches...


Om ongestoord van je picknick te genieten... / In order to enjoy your picnic undisturbedly...
Bossen te Lier... / Bossen in Lier...


Een bijzonder straatje... / A special street...
Dit is een typisch Vlaams natuurgebied...  Het is zeker 3 meter breed... / This is a typical Flemish nature-reserve...  It is for sure 3 meters wide...


Ik nader het einde van Bossen te Lier... / I approach the end of Bossen in Lier...


Dan komt de Beekstraat te Lier... / The Beekstraat in Lier follows...
Het einde van de Beekstraat te Lier... / The end of the Beekstraat in Lier...


Dan spring ik meteen naar de Haagstraat te Lier... / I jump to the Haagstraat in Lier...


Het tweede doel van de wandeling... / The second goal of this walk...


Een boom naast de weg... / A tree next to the road...


Ook de Haagstraat... / The Haagstraat too...


Biedt vele mogelijkheden... / Offers a lot of possibilities...


Om fotokes te trekken... / To take pictures...
Zoals deze prachtige villa... / As this magnificent villa...


Deze vind ik ook niet slecht... / This one, I like too...


Ik nader het einde van de Haagstraat te Lier...  En, van deze wandeling op een zondag... / I approach the end of the Haagstraat in Lier...  And, of this walk on a Sunday...


Dan zit ik even op het grondgebied van Duffel: Euster... / I'm for a minute on the territory of Duffel: Euster...


En de Heuvelstraat... / And, the Heuvelstraat...


De Heuvelstraat wordt de Heistraat... / The Heuvelstraat becomes the Heistraat...


Als ik Lier terug binnenrijd... / When I drive into Lier...


Waar dat ergens gebeurt... / Where that event takes place...


Weet ik ook niet... / I really don't know...
Het einde van de Heistraat te Lier komt in zicht... / The end of the Heistraat in Lier comes into view...


't Zuut te Lier... / 't Zuut in Lier...


Nog even en ik ben weer thuis... / Still a bit and I'm home...


De brug over het Netekanaal... / The bridge across the Nete-channel...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten