zaterdag 9 februari 2013

Retouche Kunstmatige Boom. / Retouche Artificial Tree.

Zó hebben jullie onze kunstmatige boom al gezien... / You may have seen our artificial tree like this before...




Getrokken met een flash... / Photographed, with a flash...


Maar, zó... / However, like this...


Hebben jullie hem nog niet gezien... / You haven't seen him yet...


Getrokken zonder flash... / Photographed, without a flash...


Dit moet je wel trekken met een flash.  Maar, dat een flash GEEN garantie biedt op de meest realistische kleurweergave, bewijzen de volgende beelden. / This shot needs a flash.  But a flash is NO guarantee on a more or less realistic reproduction of colours.  The next pictures are proof of that...


Getrokken met flash... / Taken, with a flash...


En, zonder flash... / And, without a flash...


Met flash... / With a flash...


Zonder flash... / Without a flash...


Met flash... / With a flash...


Zonder flash... / Without a flash...


Met flash... / With a flash...


Natuurlijk ben ik er... / Of course, there's me...


Tim... / Tim...


En, Ayla... / And, Ayla...


We gaan de kunstmatige boom retoucheren... / We're going to retouch our artificial tree...


Nadat hij de zwarte plekjes in onze bodemplaat herstelt heeft... / After he fixed the black spots on the base-plate...


Retoucheert Tim onze kunstmatige boom verder... / Tim goes on, retouching our artificial tree...


Ik, aan het werk... / Me, working...


Opnieuw, getrokken met flash... / Again, photographed with a flash...


En, zonder flash... / And, without a flash...


Met flash, onder een TL-buis van PHillips, T8, 380, 18 watt. / With a flash, under a lamp of Phillips, T8, 830, 18 watt.




Zonder flash, onder een TL-buis van PHillips, T8, 380, 18 watt. / Without a flash, under a lamp of Phillips, T8, 830, 18 watt.




Met flash... / With a flash...


Zonder flash... / Without a flash...


En zo eindigt ook deze avond... / And, so this evening comes to an end...