woensdag 27 februari 2013

Geen Vooruitgang. / No Progress.

Vandaag is er weinig vooruitgang geboekt.  Ik ben enkel naar Van den Broeck gereden om materiaal.  Enkele beelden van onderweg...

Today, we've made no progress.  I just drove to Van den Broeck for new materials.  Some pictures from along the way...Het appartementsgebouw waar ik woon. / The building where I live.


De Oever. / The Oever.


Het Spuihuis van Lier. / The Spuihuis of Lier.


De Vesten, guur en verlaten... / The Vesten, cold and deserted...


Dezelfde grauwe kilte als altijd... / The same gray chill as all the time, during this dark season.


Vanop de brug over het Netekanaal... / From the bridge across the Nete-channel...
Ik kocht 5 opvouwbare, stoffen bakjes (in uitverkoop), 1 rol tape (waarom zal duidelijk worden in de toekomst), 2 meter slangetje (zodat ik de achterste wortel kan afwerken), 1 tuinhaspel (voor m'n waterverversingen, in uitverkoop). / I've bought 5 foldable, fabric bins (in discount), 1 role of tape (why will become clear in the future), 2 meter of tube (so I can finish the root that lays in the back), and one garden hose reel (for my waterchanges).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten