zaterdag 16 februari 2013

Geboorte van Twee Wortels. / Birth of Two Roots.

Dit zijn de flexibele buizen die ik nog had liggen van het project van verleden jaar. / These are the flexible tubes that I still have from our project of last year.


En, dit zijn de nieuwe.  Vijf andere maten komen bij de drie die we nog hadden. / And, these are the new ones.  Five other measurements are joining the three we still had.


Dat leek me genoeg... / That seemed enough for me...


Dit hebben we nodig om kunstmatige wortels te maken... / We need this, in order to make artificial roots...


IJzerdraad... / Wire...


Eerst meet ik de afstand die deze wortel ongeveer nodig heeft.  Ik kom uit op 100 cm.  Ik probeer om rekening te houden met hoe ik de wortel wil leiden en tel daar dus 60 cm bij. / First, I measure the distance that this root needs.  It appears to be 100 cm (about 3.33333 feet).  I try to take into calculation how I want to lead this root and add 60 cm (about 2 feet).


Ik begin met ijzerdraad recht te plooien.  Dit is de eerste meter. / I start to bend the wire straight.  This is the first meter (= 100 cm = 3.33333 feet).


Ik schat dat dit zo'n 150 cm is... / I estimate that this is about 150 cm (= 5 feet).


Wat natuurlijk nageken dient te worden... / What needs to be checked, of course...
Ik kom uit op zo'n 160 cm. / I arrive at 160 cm.


Ik knip de ijzerdraad door. / I cut through the wire.


En, begin aan het tweede stuk. / And, start at the second piece.


Tot Vlekkie plots voor me opdaagt... / When Vlekkie suddenly shows up in front of me...


En, besluit... / And, decides...


Om deze draad even uit te testen... / To check this wire out...


De draad is goed bevonden en ligt even later naast de eerste. / The wire is approved of and a few moments later the second wire lays at the side of the first.


Ik neem een flexibele buis en trek die over de twee ijzerdraden. / I take a flexible tube and pull it over the two pieces of wire.


Dan is het de beurt aan de volgende ijzerdraad. / Then, it is the turn for the next wire.


Twee wortels zijn geboren. / Two roots are born.


En liggen te wachten op wat er in de toekomst met hen zal gebeiuren. / And, are waiting on what will happen to them, in the future...


Ziezo... / That's it for today...