zondag 17 februari 2013

Eerste Kunstmatige Wortel. / First Arificial Root.

Eerst neem ik de voorste wortel uit de mal.  Die is voor later.  We beginnen met de achterste. / First I take the front root out of the mould.  This one is for later.  We start off with the root that layed in the back.


Ik plooi de ijzerdraden om, zodat zij niet meer naar beneden kunnen glijden. / I bend the wires, so they can't slide down, anymore.


Nadien doe ik hetzelfde met de andere kant, zodat de wortel vast komt te zitten. / After that, I do the same at the other side, so our root is fixed.


Aangezien er bij de achterste wortel veel ijzerdraad op overschot was, krijg je zo'n constructie. / Because there was a lot of wire in surplus, with that root, you get a construction like this.


Ik buig de ijzerdraad tot de wortel de vorm heeft aangenomen die ik in gedachten had. / I bend the root, until it has the shape that I had in mind.


En, plaats hem op de rotsen.  Perfect.  Voor het moment is de achterste wortel in orde.  Nu, de voorste... / And, place it on the rocks.  Perfect.  For the moment, the root that occupies the back of the mould, is finished.  Now, it's time for the root that lays in front.


Het begin is hetzelfde. / The beginning is the same.


Het einde ook. / The end, too.


Enkel omdat ik van plan ben deze wortel van zijwortels te voorzien... / Only because I intend to give this root bifurcations (?)...


Trim ik hem bij. / I trim it.


Ik plaats de wortel terug...  Perfect... / I return the root to its place...  Perfect...


Dan meet ik de minimale afstand die een wortel nodig heeft, indien hij hier zou ontstaan. / Then, I measure the minimal distance a root requires, if he would be here.


Dat was 40 cm. / That was 40 cm (about 1.33333 foot)


Dus, ik neem er 70. / So, I take 70 cm (about 2.33333 feet).


Zo maak ik twee stukken ijzerdraad klaar van 70 cm. / That way, I make two wires.


Ziezo... / Like this...


Ik snij een stukje af van een slang, maar 1 maat kleiner... / I cut a piece of hose, but 1 size smaller...


Ik ontrol de ijzerdraad... / I unroll the wire...


Schuif het stukje slang erover... / Put the piece of hose over it...


En sluit deze constructie weer af met het buigen der ijzerdraden. / And, close this construction by bending the wires again.


Ik verbuig de twee stukken ijerdraad van 70 cm aan één kant. / I bend the new wires of 70 cm at one side.


En, steek ze tussen de twee slangen. / And, put them between the two pieces of hose.


Voilá... / Like this...


Daarna besluit ik de flexibele buis te nemen van 2 cm diameter. / After that, I decide to take the flexible tube of 2 cm diameter.


Ik snij er een stukje af... / I cut a piece...


Schuif het over de twee ijzerdraden van 70 cm... / And, put it over the new wires...


En, sluit de constructie af d.m.v. het plooien der ijzerdaden... / Then, I close this construction by means of bending the wires...