dinsdag 19 februari 2013

Betere Foto's, deel X. / Better Pictures, part X.

Ik heb m'n volledig foto-archief (12.000 foto's in 2 jaar tijd) nagekeken en herleid tot 890 foto's. Hieruit zal ik m'n beste foto's (een 100 tot 150-tal) destilleren.

I have revised my complete archive of pictures (12.000 pics after just 2 years) and reduced it to 890 pictures. Out of these, I'll destill my best pictures (between 100 and 150 pics).Dit is het tiende deel van m'n betere foto's.   En, het einde van het jaar 2011.  Tevens de afsluiting van m'n eerste seizoen fotografie.  Dit is de samenvatting van één herfstwandeling, drie winterwandelingen en reeds de eerste wandeling van het nieuwe seizoen in het jaar 2012.  Al bij al was ik vrij tevreden over 2011.  Ik had al een aantal knappe luchtfoto's getrokken en m'n andere foto's gingen van 'volledig hopeloos' naar 'dit is toch niet zó slecht'.  De kiemen waren aanwezig om een eigen manier van kijken naar de realiteit te ontwikkelen.

This is the tenth part of my better pictures.  And, the end of the year 2011.  Also, this meant the closure of my first season of photography.  This is the resume of one walk during the autumn, three walks during the winter and already the first walk of the new season of the year 2012.  All in all I was quite content about 2011.  I had photographed some nice shots of the sky and my other pictures went from 'completely hopeless' to 'this isn't so bad'.  The seeds were present to develop my own way to look at the realities of life.Bomen in de herfst, getrokken vanop het verlengde van de Schapekoppenstraat: de Stadsvest van Lier. / Trees in the autumn, photographed from the lengthening piece of the Schapekoppenstraat: the Stadvest of Lier.


Onderweg naar Anderstad, het natuurgebied van Lier. / Along the way to Anderstad, the nature-preserve of Lier.


De terugkomst in Lier. / The return to Lier.


Op 17 januari 2012 maakten Tim en ik een kort wandelingetje... / On 17 January 2012. Tim and I made a short walk...


In het gezelschap van Myriam Vertenten... / In the company of Myriam Vertenten...


Dit zijn de foto's... / These are the pictures...


Van een ondergaande zon... / Of a setting sun...


Die ik trok, onderweg... / That I took, that day...

In maand februari van het jaar 2012... / In the month of februari of the year 2012...

Was er een periode van felle vorst... / There was a period of frost...

Gedurende zo'n tweetal weken... / During two weeks, give or take a few days...

Op het einde van die tweede week, voor de dooi intrad... / In the end of the second week, before it started to thaw...


Heb ik een lange wandeling gemaakt langs de dijken van de Nete... / I've made a long walk alongside the dykes of the Nete...


Toen ben ik vertrokken bij een temperatuur van -9 graden... / I left by a temperature of -9 degrees (Celsius)...


En, teruggekeerd 3 uur later bij een temperatuur van -12 graden... / And, returned 3 hours later by a temperaturen of -12 degrees (Celsius)...

Dit zijn de voornaamste foto's... / These are the best pictures...


Die ik trok, die dag... / That I took, that day...


Het Spuihuis van Lier... / The Spuihuis of Lier...

Het Zuut... / The Zuut...


Op mijn eerste wandeling... / On my first walk...

Van het nieuwe seizoen... / Of the new season...