zaterdag 19 januari 2013

Kleurenkaart voor Boom. / Color Card for Tree.

Vandaag ben naar ik op winterexpeditie gegaan.  Ik ben naar VDB gereden en in de avond bracht Swa alles tot bij mij. / Today, I went on a expedition.  I drove to the shop and Swa delivered everything I ordered at home.


Waaronder 5 kilo tegellijm. / Amongst which was 25 kilo of tile adhesive.


Die staan nu hier. / These are standing here, now.


En, 100 epoxy-borstels.  Die zitten in het zesde houten bakje oftewel het tweede bakje van links te beginnen op de bovenste rij der houten bakjes. / And, 100 epoxy-brushes.  Their place is in the sixth wooden container.  Or the second container, starting from left, on the top row of wooden containers.


Daarnaast werd een schab leegehaald om ruimte maken voor sommige zaken die op mijn bureel opgeborgen diende te worden. / Besides that, one shelf got cleared in order to make room for some items which moveed from the living to the bureau.


Zoals epoxy. / As epoxy.


Swa had ook 8 nieuw kleuren bij. / Swa also brought with him 8 new colours.


Dat bracht ons aantal niet in kaart gebrachte kleuren op... / So, that brought our number of colours, yet to be included in our color card...


Op, euh, zoveel... / On, eh, that much...


Dus wisten we wat te doen: onze kleurkaart aanvullen. / So, we knew what to do: to complement our color card.


Hier ben ik de verfpotjes bij de juist soort te zetten. / Here, I'm putting the colours sort by sort.


Wat ik ook geleerd had, eerder op de dag... / What I've learned too, earlier in the day...


Levis heeft al zijn standaardkleuren veranderd... / Levis has changed it's standard colours...


Dus al de verf die ik had, kan ik niet meer bijbestellen in de winkel... / So, all the paint that I have, I can't order anymore in the shop.


Wat ze niet verzinnen om mensen bezig te houden... / What they don't invent, to keep the people busy...


Enfin, genoeg geleuterd.  We vullen onze kleukaart aan. / Enough is said.  We complement our color card.


Zie je? / Do you see?


Maar, het was laat eer we konden beginnen.  De linkerpotjes zitten in onze kaart, de rechter- niet.
Onze uitgespoelde borstelt. / Our used brushes.


Ziezo... / That's that...