woensdag 9 januari 2013

Betere Foto's, deel III. / Better Pictures, part III.

 
Ik heb m'n volledig foto-archief (12.000 foto's in 2 jaar tijd) nagekeken en herleid tot 890 foto's. Hieruit zal ik m'n beste foto's (een 50 tot 100-tal) destilleren.

I have revised my complete archive of pictures (12.000 pics after just 2 years) and reduced it to 890 pictures. Out of these, I'll destill my best pictures (between 50 and 100 pics).


Dit is het derde deel van m'n betere foto's. Deel III is de samenvatting van m'n 18e, 19e en 20ste wandeling.  Vooral de 18e is belangrijk voor mij en markeert het definitieve begin van mij als fotograaf.

This is the third part of my better pictures.  Part III is the summary of my 18th, 19th and 20th walk.  Especially the 18th is important for me and marks my definitive start of me as a photographer.
Met deze wandeling is het allemaal begonnen voor mij.  Het was rotslecht weer om foto's te trekken (zwaar bewolkt).  Maar, in de verte is een opklaring zichtbaar.  Dus reed ik toch naar Duffel, naar de opklaring toe, terwijl ik ondertussen de hemel scherp in het oog hield. / For me personally, this is the first walk that I did as a pghotographer.  It was terrible weather to shoot pictures (heavily clouded).  However, in the distance a clearance is visible.  So, I drove to Duffel anyway, towards the clearance, while I looked at the sky constantly.


Toen ik in Duffel aankwam, zag het er zó uit. / When I reached Duffel, it looked like this.


Maar toen ik terugkwam in Lier, kon ik deze mooie wolkenfoto's fotograferen. / But when I returned to Lier, I could take these pretty pictures of clouds in the evening light.Mijn interesse was definitief gewekt.  Omdat ik een geboren en getogen Antwerpenaar ben, had ik nooit veel acht geslaan op wat er boven onze hoofden gebeurde. / An intrest was awaken.  Because I was born and raised in the city of Antwerp, I never paid much attention to what took place above our heads.


Vanaf die dag zou dat veranderen. / From this day forwards, it would be different.De laatste foto van deze, voor mij, memorabele wandeling.  Getrokken vanop De Vesten. / The last picture of this, for me personally, memorable walk.  Taken from De Vesten.


De Beatrijslaan. / The Beatrijslaan.

M'n favoriete boerderijtje. / My favorite local cottage.

Tijdens m'n volgende wandeling... / During my next walk...


Gebeurde er ook iets moois... / There happened something beautiful too...


Laat ons het een zonsondergang noemen... / Let's call it a sunset...De zonsondergang van m'n volgende wandeling. / The sunset of my next walk.Langs het Nete-kanaal. / Alongside the Nete-channel.


'Amai!' zei m'n maatje, Tim, spontaan toen hij deze foto voor het eerst zag, 'Wie zegt er dat we naar Amerika moeten?!' / 'Wow!' my buddy, Tim, said spontaniously when he looked at this picture for the first time, 'Who sais that we have to go to America?!'

Frituur: De Leuvese Poert. / Frituur: De Leuvese Poert.