donderdag 3 januari 2013

Betere Foto's, deel I. / Better Pictures, part I.

Ik heb m'n volledig foto-archief (12.000 foto's in 2 jaar tijd) nagekeken en herleid tot 890 foto's.  Hieruit zal ik m'n beste foto's (een 100 tot 150-tal) destilleren.

I have revised my complete archive of pictures (12.000 pics after just 2 years) and reduced it to 890 pictures.  Out of these, I'll destill my best pictures (between 50 and 100 pics).


Dit is de voorstelling van het eerste deel van m'n betere foto's.   Deel I is de samenvatting van m'n eerste 10 wandelingen.  Dus, toen ik pas begonnen was met foto's te trekken.  Vandaar...

This is the presentation of the first part of my better photos.  Part I is the resume of my first 10 walks. When I just started to take pictures.  So...Het huis van Dries van Noten. / The home of Dries van Noten.


Emblem-Plage.


Een huis langs De Kromme Ham. / A house alongside De Kromme Ham.


Predator on a Stroll.

Tim trekt de natuur in. / Tim ventures into nature.


Gevolg: ik hem achterna.  Tot we dit tegenkwamen. / Consequence: I went after him.  Until we reached this spot.


Ik zou graag nog eens op deze plaats foto's trekken.  Maar, het ligt aan een bospad.  Dus, ik kan er niet alleen heen omdat het risico op je rolstoel vastrijden hier té hoog ligt. / I would like to return to this spot in order to take pictures of it.  But, it is located at a trackway.  So, I can't go there alone because the risk on getting your wheelchair stuck is too big.

Tim en ik kochten wat frietjes. / Tim and I bought some fries.

En, we rijden ermee naar huis. / And, we're driving home with them.

Tot we mijn appartement bereiken. / Until we reach my appartment.


Het Netekanaal met algen, denk ik. / The Nete-channel with algae, I think.


Duffel-park.  Deze foto is heruitgeneden, net als de meerderheid der foto's hier. / Duffel-parc.  This picture has been cut again, just like the majority of pictures here.


Ergon, Lier. / Ergon, Lier.


De Bernardijnenlaan. / The Bernardijnenlaan.


De Beatrijslaan. / The Beatrijslaan.

Eendjes. / Ducks.


Naar de eerste ijzeren brug. / Towards the first iron bridge.


De Nete. / The Nete.


Naar de tweede ijzeren brug. / Towards the second iron bridge.

Tim en Ayla. / Tim and Ayla.

De afdaling van de eerste ijzeren brug. / The descend of the first iron bridge.


Ergon, Lier. / Ergon, Lier.
Ayla. / Ayla.


Het oude centrum van Lier, rond het begijnhof. / The old center of Lier, around the beguinage.


De wegen zijn hier zó verschrikkelijk slecht... / The roads are here so terribly bad...

Dat een terugkeer uitgesloten is...  M'n rolstoel (of m'n rug) zou het niet overleven... / That returning is excluded...  My wheelchair (or my back) wouldn't survive it...


Het Spuihuis te Lier. / The Spuihuis te Lier.


Een huisje van de Antwerpse Water Werken naast het Netekanaal te Lier. / A cottage of the Antwerpse Water Werken next to the Nete-channel in Lier.