woensdag 30 januari 2013

Afwerken Binnenkant Boom. / Finishing Inside of Tree.

Dit is mijn nieuwste wapen in mijn voortdurend strijd met de assistenten: een dictafoon. / This is my latest weapon in my fight with the service of assistance: a dictaphone.


En, dit is zijn handleiding.  Duidelijk, nietwaar?  En, ik maar denken dat de mensheid het tijdperk van de hierogliefen al voorbij was... / And, this is its manual.  Very clear, isn't it?  And I thought that mankind was already passed the use of hieroglyphs...


Dit is m'n Nederlandse aquavriendin hier vergeten, wanneer ze hier was de afgelopen dagen. / This has my Dutch friend forgotten here, when she was around the passed few days.


Goed, er is de airbrusher. / Alright, there is the airbrush.


De kleurtjes en cleaner voor de airbrusher. / Its colours and cleaner.


Instanet en een potje om het pistool in leeg te spuiten. / Instanet, our invention, and a plastic jar to spray the gun empty.


Er wordt licht op onze boom gezet. / There is a light pointed to our tree.


Onze twee zwarte 'Duvels'. / Our two black 'Duvels' (heavy beer brewed in Flanders).


Ik drink van de mijne. / I drink.


De airbrush moet naar een goede plaats geleid worden... / The airbrush needs to be lead to its proper place...


En, de draden ontward... / And, wires need to be untangled.


Er dient nog wat geel te worden bijgespoten. / Some yellow needs to be sperayed.
Hetgeen Tim prompt doet. / And that's what Tim is doing now.


Een tijdelijk resultaat. / A temporary result.
Tim spuit voort. / Tim continues to spray.


De airbrush. / The airbrush.


Terwijl we de laag Sepia zetten. / While we are spraying the layer of Sepia.


Het resultaat, zonder flash getrokken. / The result, taken without a flash.


En, met een flash. / And, with a flash.


Ik probeer uit te maken of het nu donker genoeg is. / I try to find out if it's dark enough.


Een bijzonder hachelijke taak. / An especially precarious enterprise.


We besluiten om er nog 3 kleuren op te zetten. / We decide to use three other colours.


Whiskey, Sienna en Olijfgroen. / Whiskey, Sienna and Olive-Green.


Ik draai onze boom. / I turn our tree.


En, verhang het licht. / And, relocate the light.


Here we go...


Het benedenstuk met de kleur Whiskey.  Je hebt gelijk; je ziet er niet veel van.  Maar, dat was ook niet onze bedoeling. / The bottom part with the colour whiskey.  You're right; its not so visible.  But, that wasn't our intention.


Ons pistool ligt te rusten. / Our gun rests.


Ik begin met de kleur Sienna. / I start with the colour Sienna.


Terwijl onze airbrusher staat te geven. / While our airbrush keeps pumping...
Eerst de onderkant. / First, the bottom part.


Dan de bovenkant. / And, after that the upper part.


De onderkant, met flash. / The bottom part, with a flash.


En, zonder flash. / And, without a flash.


De bovenkant, met flash. / The upper part, with a flash.


Dan draaien we de boom en is het weer de beurt aan Tim. / After that, we turn the tree and it's again Tim's turn.


Om de laatste kleur aan te brengen: olijfgroen. / To spray the last colour: olive-green.
Het resultaat van meer dan 4 uren werk, getrokken zonder flash. / The result of more than 4 hours of work, taken without a flash.
En, met een flash. / And, with a flash.


Ik denk dat we erin geslaagd zijn om de binnenkant van onze kunstmatige boom een vuile 'look' mee te geven.  Het airbrushen is dan ook, wat ons betreft, gedaan... / I think we succeeded to give the inside of our artificial tree a dirty look.  Our work with the airbrush is done for the moment.  At least, according to us...