zaterdag 12 januari 2013

Een Beetje Vooruitgang. / A Bit of Progress.

Ik ga dus gipsen. / I'm going to gypsum.


De voorraad gipsrolletjes. / My supply of plaster casters.


M'n schaar en plastieken rolletjes.  Deze rolletjes zijn essentieel als je gaat gipsen omdat ze voorkomen dat de rolletjes in elkaar vallen, eenmaal ze in contact komen met water. / My scissors and plastic castors.  These castors are essential because they prevent the plaster casters to shrink together, once they come into contact with water.


Ik gebruik ze om op het einde van een gipsrolletje te leggen. / I use them to place them on the end of a plaster caster.


De lengte te schatten van het gipsrolletje dat ik nodig heb.  En die afstand van het gipsrolletje af te rollen om die rond het plastieken rolletje op te rollen. / After that, I estimate the distance of plaster caster to roll that distance around the plastic castor.


Dan knip ik het gipsrolletje door en heb nu 2 gipsrolletjes. / I use my scissors and have now 2 plaster casters.


En slaag erin een eerste resultaat te bereiken, na veel kunst- en vliegwerk. / And, after a lot of trial and error, I succeed to produce the first result.


Zoals je ziet, moest ik, tijdens het gipsen, nog twee filterwatten vasthouden.  Hoe je dat doet met maar één hand, weet ik zelf niet.  In elk geval, je doet het.  Maar, praktisch is anders. / As you see, I needed to keep two pieces of filter-cotton in place, while I was gypsuming.  How one does that with just one hand, I don't know.  You do it, anyway.  But, it's not very practical.


Het tweede resultaat. / The second result.


Het derde resultaat. / The third result.


Het vierde resultaat. / The fourth result.


Het eindresultaat. / The result of the day.


Er is vandaag niet zoveel vooruitgang geboekt.  Maar, er is vooruitgang geboekt.  En, da's het belangrijkste. / Today, there isn't much of progress.  But, progress is made.  And, that's important.