woensdag 29 februari 2012

Stenen, opnieuw. / Rocks, again.

Al onze experimenten vielen mee.  De borstels, vol met Levis muurverf, die stonden te weken in Instanet.  Ze kwamen er goed gekuist uit. / All of our experiments ended well.  The brushes, full of Levis-Acryll-Wall-Paint, that were soacking in Instanet, came out of this liquid fully cleaned.


En, ten tweede, ook ons experiment met het pistool was geslaagd.  Na het een nachtje hebben laten weken in Instanet, werkte het probleemloos.  Ons besluit staat dus vast, we gaan airbrushen met Levis muurverf, eender wat de officiele richtlijnen ook mogen vertellen. / And, our experiment with the pistol succeeded too.  After letting it soack in Instanet for a night, it worked without problems.  Our decision is made; we're going to airbrush with Levis-wallpaint, no matter what the official guidelines tell us to do.


Maar, voordat we de stenen beginnen te airbrushen met Levis muurverf, hebben we een aantal demo's nodig, want airbrushen met Levis muurverf hebben we nog nooit gedaan.  Waarom dan de keuze voor Levis muurverf?  Om te beginnen stijgt ons kleurenpalet dan met factor 20.  Daarnaast is Levis-muurverf veruit superieur in vergelijking met de airbrush-verf omdat Levis-muurverf wel dekt (airbrush verf doet dat niet) en omdat het wel blijft kleven op bijna iedere ondergrond (airbrush verf doet dat dus ook niet).  Goed, we maken demo-rotsen en, omdat we dan toch bezig zijn, besluiten we om twee rotsen te vervangen.

But, before we're starting to airbrush our rocks with Levis wallpaint, we need to make some demos, because using Levis wallpaint in our airbrush, we haven't done, yet.  Why then do we choose Levis wallpaint?  To begin with, our palette of colours get increased by factor 20.  Besides that, Levis wallpaint is far superior, when you compare it with airbrush paint, since Levis wallpaint covers up where you paint (airbrush paint doesn't do that) and since Levis wallpaint sticks almost to any surface you want (airbrush-paint doesn't do that, neither).  Alright, we're making demo-rocks and, because we're doing that anyway, we decide to replace two rocks.

Onze malletjes. / Our moulds.

De voorbereidingen. / The preparations.

Ik spuit nieuwe rotsen. / I spray new rocks.

Tim verwijdert oude tegellijm uit onze emmer. / Tim removes old glue for tiles out of our bucket.

Terwijl ik de rotsen uitsnijd die we nog hebben. / While I cut the rocks we still have.

Om hen te bedekken, hebben we echter nieuwe tegellijm nodig. / To cover them up, we need new glue for tiles.


De twee stenen die vervangen moeten worden. / The two stones that need to be replaced.

Goed, we beginnen eraan. / Good, we begin.

Onze tafel. / Our table.


De turf, waarvan we een staaltje binnenkregen.  Droog en ziet er mooi uit. / The peed, of which we got an example.  It's dry and looking good.

De chaos in huis. / The chaos in our home.


Ayla slaapt door alles heen. / Ayla sleeps through anything.

Ondertussen ben ik nog bezig. / In the meantime, I'm still busy.


Tim graveert de demo te vroeg uit.  Niet dat dit enig belang heeft, overigens... / Tim is engraving a demo-rock too early.  Not that it matters in the least...
Dan komen onze twee stenen aan de beurt. / Then, our two rocks appear on the scene.


Tot we dit resultaat bekomen. / Until we reach this result.