zondag 26 februari 2012

Hoe onze airbush te gebruiken? / How to use our airbrush?

We zijn voort op zoek naar een methode om de airbrushen om te vormen tot apparaten die altijd doen wat wij willen dat ze doen: inzetbaar voor het grovere werk en voor het fijnere.

We're still looking for ways to make of airbrushes tools, that do always what we want them to do: usable aswell for bigger work as for smaller work.


Dit zijn de verfrestanten die Tim uit ons pistool kreeg nadat dit met 3x een verfreservoir vol officiele cleaner was 'doorspoten' en nadat het de hele nacht had liggen weken in warm water.  Dit resultaat doorprikte, wat ons betreft, 2 mythen: 1. een pistool van een airbrush valt te onderhouden door hem alleen maar te doorspuiten. 2. water is een goed oplosmiddel voor alle op water gebaseerde verven.

These are the remainders of airbrush-paint that Tim cleaned out of the pistol after we had scoured the pistol 3x with a full paint-reservoir with official cleaner and after the pistol was soacking all night in hot water.  This result showed us two things: 1. a pistol of an airbrush isn't clean, after you just scoured it. 2. Water is a good solvent for every on water based paint.


Dat INSTANET zijn belofte wel blijkt te houden... / That INSTANET seemed capable to keep its promise...

En, net zo goed als pistoolreiniger kan worden gebruikt... / And, can be used to clean the pistols of airbrushes...

Daarvan vormen deze beelden een eerste bewijs.  Tim gebruikt een in INSTANET doorweekt wattenstaafje en gaat er oude, verdroogde airbrush-verf mee te lijf. / Became clear when Tim used a cotton bud, that was soacked in INSTANET, and attacked with it some old remainders of airbrush-paint.

Goed, ik begin in de nerven van onze rotsen te spuiten met de airbrush-pistool. / Alright, I begin to spray the grains in our rocks.

Maar dat werkt niet... / However, that doesn't work...

Door wat nu juist het komt, weet ik ook niet - door de ondergrond die waterafstotend is, want afwasbare muurverf van Levis gebruikt, of door te hoge luchtdruk in het pistool, alhoewel we die hadden teruggebracht tot 0.5 Bar - maar de airbrush-verf bleek niet te 'plakken' op de muurverf van Levis. / What caused it exactly, I don't know - either by a surface that was made water-repellent by using Levis wall-paint, or because the air-prsessure in the pistol was too high although we put the airbrush on 0.5 Bar - but the airbrush-paint didn't 'stick' on the wall-paint of Levis.

Al snel gaf ik het pistool door aan Tim. / Quickly I turned the pistol over to Tim.

Tim probeerde een tijdje... / Tim tried it out for a while...

Maar, hij ervoer dezelfde problemen als ik. / However, he experienced the same problems as I did.

De nerven van onze stenen, kunnen dus niet met de airbrush behandeld worden.  Tenminste niet zolang je je tot airbrush-materiaal beperkt.  Tijd om daarin verandering te brengen.  We willen een airbrush die de dingen doet die wij willen (en die aanslag op zijn algemeen welzijn overleefd, keer op keer) en we willen van heel de artistieke bullshit af, die er onvermijdelijk rond hangt.  7 euro voor 30 ml verf of een cleaner van 100 ml?  Doe normaal, joh!
Het werd dus tijd om te verven.

We can't use the airbrush on the grains of our rocks.  At least, as long as we use airbrush-material.  Time to change all that.  We want an airbrush that does the things that we want (and survives that attempt on his life, time after time again) and we want to get rid of all the arty bullshit that surrounds an airbrush.  7 euro for 30 ml of paint or an official cleaner?  Act normal, guys, then you're already crazy enough.
It became time to paint.


Daarvoor moest een algehele revisie van de kleuren plaatshebben. / For that, there was a revision needed of our colours.

Daarna begonnen we eraan. / Then, we started.Maar, lang hielden we het niet vol.  Onze kleurencombinatie was niet geslaagd te noemen.  Dus, gingen we op zoek naar de geschikte bijkleur voor elke kleur van rotsen dat we hebben. / But, it didn't last long.  Our combination of colours wasn't so good.  So, we searched for a more or less suited colour to go with each of the colours of our rocks.

Na die gevonden waren voor 2 van de 3 stenen, herschilderden we de stenen, die we gedaan hadden, terug in de originele kleur.  Terug naar af, zo te zeggen.  Maar, niet volledig.  Tim kuiste zijn borstel (vol met Levis-muurverf) in INSTANET en dit was het resultaat.  Het sterkte onze vermoedens dat INSTANET wel eens een goed oplosmiddel voor alle, op water gebaseerde verven zou kunnen zijn.

After found for 2 out of 3 colours a suited colour to paint the grains, we repainted the rocks, wich we had done, back to their original colour.  So, back to square one.  However, not fully.  Tim cleaned his brush (full of Levis wall-paint) with INSTANET and this was the result.  It reinforced our beliefs that INSTANET could be a good solvent for all water-based paints.