zaterdag 18 februari 2012

A Major Crise...

Hoe overwin je een major crise..? / How do you survive one major crise..?

We begonnen vol goede moed.  Tim zet dezelfde grondtonen naast elkaar om later te overspuiten met 2 kleuren groen. / We started the day positively.  Tim is putting basic colours next to each other to respray with 2 colours of green.


Terwijl hij bezig was, begon ik de eerste verassing van de dag uit te pakken.  Conrad had ons pakket teruggevonden en twee dagen later stond er nieuwe airbrush voor de deur.  Aangezien ik Conrad geschreven had dat dit niet meer hoefde (ze konden ons een creditnota overmaken) hebben ze wel vijf maal gebeld, ons verzekerd dat we het toestel konden terugzenden en hun excuses aangeboden.  Maar, we bezien het positief, nu hebben we 2 airbush-sets, een de man, wat onze vooruitgang enkel ten goede zal komen.
While he was busy, I began to unwrap the first suprise of the day.  Conrag had found our package and two days later there arrived a new airbrush-set.  Because I wrote Conrad that this wasn't necessary anymore (better if they would send us credit note), they phoned us five times to tell us that we could return the airbrush and receive a credit note in stead.  However, we look at the bright side of things, and decided to keep the airbrush since we now have 2 airbrush-sets.

De doos is er al. / The box is already there.

Er zit zelfs inhoud in. / And, it has even content.

Voorwaar een compressor. / Behold, one compressor.

 Een pistool. / A pistol.

En, een pistoolhouder. / And something to put the pistol in.

Eenmaal alles met alles verbonden, ziet het er zo uit. / Once I've got everything connected, it looks like this.

Met onze kleuren, ging alles goed. / With our colours, everything turned out alright.Ik zette de grondtonen voor de derde kleur groen. / I painted the basic colours for the third colour green.

En, werkte het af. / And, finished the job.


We hielden een break. / It was time for a break.


Toen we terug begonnen, sloeg de paniek ons om het hart.  Tim kreeg geen verf meer door zijn pistool (Tim werkt met de Aero-Pro) en eender wat we probeerden, we kregen de Aero-Pro niet meer aan de praat.  Wat hebben we daaruit geleerd?  1. De Aero-Pro weigert om aan te slaan als er nog voldoende druk in de bus aanwezig is (we hebben hem op 2 Bar gezet).  2. Met Tims verbluffende blaastechniek, krijg je uiteindelijk alles aan de praat.
When we restarted, blind panic hit us.  Tim's pistol didn't work anymore (Tim works with the Aero-Pro) and it was just the same what we tried, the Aero-Pro didn't start.  What have learned about this situation?  1. The Aero-Pro refuses to turn on if there's still enough of pressure in the can (we turned it to 2 Bar).  2. With Tims Amazing Blow-Technique, everything starts to work, sooner or later.

We hebben geen foto's van de crisis, want we hadden wel andere zaken aan ons hoofd.  Dit is een fotootje achteraf, want o.a. heel onze electriciteitsvoorziening ging eraan, op zoek naar een oplossing voor een probleem dat geen probleem was.
We don't have pictures of the crise, because we had other things to worry about.  This is a picture after the crise.  Since whole our electricity supply was broeken down, in search for a solution to a problem that wasn't a problem in the first place.

Filmpje..!