vrijdag 10 februari 2012

De Fundamenten van onze Eerste Boom. / The Foudations of our First Tree.

Vlekkie begon de dag in rust en vrede. / Vlekkie started the day in peace and quiet.Voor ons was er iets minder rust.  Wij begonnen met het uitzagen van driehoekjes in 1 van onze buizen. / For us, there was less peace and quiet.  We started to make our first tree.Voor de rest hadden we nodig: 1 vlammenwerper. / For that, we needed to have 1 flame-thrower.

En onze schrijnwerkersbankschroef. / And, our carpenter's vice.

Dat geeft dit resultaat. / With this as result.

Na het verwarmen van de PVC, kregen we dit resultaat. / After heating the PVC, we had such a result.Maar, toen vond Vlekkie de tijd gekomen om onze tafel aan een onderzoek te onderwerpen. / Then Vlekkie thought it was the right time to investigate our table.

Na onze eerste poging zag het resultaat er zo uit. / After our first trial, the result looked like this.

Maar, omdat de lengte van de dwarsdoorsnede te klein was om een Anubias barteri (?) te kunnen plaatsen, hebben we deze iets dieper gemaakt (zo'n 7 cm) en opnieuw driehoekjes uitgesneden.  Hiervan geen foto's, enkel van de opkuis achteraf. / However, because the opening remained too small for an Anubias barteri (?), we made the incision a bit deeper.  There are no pictures of this, only from the cleaning up, afterwards.


Dan terug hetzelfde truukje als ervoor. / Then, it is the same procedure as before.De innige relatie tussen mij en onze vlammenwerper. / The close relationship between me and our flame-thrower.

Dit gaf ons dit resultaat. / This gave us such a result.

Zelfs Ayla stond ervan te kijken. / Even Ayla was amazed.


Maar, er was 1 probleem: de boom stond niet voor 100% tegen de achterwand. / But, there was one problem.  The tree didn't stand straight against our background.

Dus, volgde er een eerste poging om dit euvel te herstellen. / So, there followed a first effort to correct it.

Die mislukte.  De tweede poging (opnieuw opwarmen van de brandpunten) lukte echter wel. / It failed utterly.  Our second attempt (heating up our contact-points again) did work.


Dit gaf dit resultaat. / And, gave us this result.

Tim overschouwt het resultaat van de dag. / Tim looks at the result of the day.

Filmpje..!