dinsdag 28 februari 2012

Airbrushen met Levis Acrylverf. / Airbrushing with Levis Acryl Paint.

's Anderendaags wachtte Tim me op met een postpakket.  / The day after, Tim waited for me with a parcel.
Daarin zaten 5 200 ml flesjes airbrush-verf die elk 20 euro kostte... / In it were 5x 200 ml bottles with airbrush-paint that cost each 20 euro...

Hoewel deze combinatie perfect kan, is ze in tussentijd al volledig achterhaald geworden. / Although this combination can perfectly work, in the meantime it has become completely obsolete.

We verven de naden van onze stenen. / We paint the grains in our rocks.Vlekkie keek toe vanop een afstand. / Vlekkie watched from a distance.

Ik liet mijn borstel vallen en kuiste het op met Instanet.  Een volgend bewijs dat Instanet perfect te gebruiken is als oplosmiddel voor Levis-muurverf, zolang deze nog nat is. / I dropped my brush on the floor and cleaned it with INSTANET.  This is the next proof that INSTANET is a good solvent for Levis Acryl-Wall-Paint, as long as it is wet.

Vlekkie dacht er het hare over... / Vlekkie wasn't paying much of attention...

Maar, voordat we Levis-muurverf door onze pistolen jagen, als experiment, om ze dan onmiddellijk in Instanet onder te dompelen, moesten we iets hebben dat uitgedroogde verfresten van Levis-muurverf kan oplossen.  Want, airbrush-materiaal is werkelijk te duur speelgoed om veel risico's mee te lopen.  Wij dus op zoek en we vonden dit: cellulose thinner. / However, before we can spray Levis-Acryl-Wall-Paint through our pistol and immediately let them soack in Instanet, as an experiment, we needed something to dissolve old, dried up remnants of paint.  Since airbrush-material is way too expensive, to fool around with.  We went on a search and returned with this: cellulose thinner.

Dat cellulose thinner (rechter potjes) dezelfde eigenschappen had dan gewone thinner... / That cellulose thinner (cups on the right) has the same properties as ordinary thinner...

Dat werd ons al snel duidelijk... / Became obvious quiet quickly...

In de linkerpotjes zat terpentijn, een mogelijke verdunner, volgens sommigen. Bij ons schiftte het met Levis-muurverf onmiddellijk. Mislukt experiment. / In the left cups was terpentine, a possible solvent, according to some. But, it didn't work. Failed experiment.

Ander experiment.  Ik houd een wattenstaafje in cellulose thinner. / Another experiment.  I put a bud in cellulose thinner.

En ga er verdroogde verfresten van Levis-muurverf  mee te lijf. / And, attack with that some old, dried up Levis-Acryl-Wall-Paint.

Het resultaat is duidelijk.  Dit wil zeggen dat we vanavond nog Levis-muurverf gaan jagen door onze airbrush. / The result is obvious.  This means that tonight we will spray Levis-paint through one pistol.

Maar, eerst geef ik u de resultaten van onze schilderwerken mee.  Onze stenen zijn prachtig geworden, volgens ons.  Ze zijn zelfs zo mooi geworden dat Tim het idee opperde om heel de achterwand met dat motief te versieren.  Het idee alleen al geeft me vleugels. / However, first I give the results of our painting.  Our rocks have become very nice, at least according to us.  They even became so beautiful that Tim suggested to me to build a new background in that pattern.  The idea alone gives me wings!
Voor het volgende experiment, maakte ik deze tekening met 6 cl verf, bestaande uit 2 cl water en 4 cl Levis-muurverf. / For the following experiment, I painted this drawering with 6 cl of paint, existing out 2 cl of water and 4 cl of Levis acryll paint.

We laten het pistool in Instanet weken, na het eerst 3x doorspoten te hebben (ook met Instanet). / We let the pistol soack for a night, after having sprayed 3x Instanet through it.