dinsdag 7 februari 2012

Help! Een Douche! / Help! A Shower!

Vandaag opnieuw met kleuren hopeloos de mist ingegaan... / Today, we have almost no progress because of choice of colours...

Vanmorgen ben ik erg geschrokken..! / This morning, I startled..!

Ik werd zowaar geconfronteerd met het interieur van m'n eigen douche! / I was confonted by the interior of my own shower!

Pas gewassen en geschoren, gingen we terug aan het werk. / Freshly washed and shaved, we went to work.

Ik stofzuigde zelfs om de ellende van deze morgen te vergeten. / I even vacuumed to forget the horror of this morning.

Goed, terug aan de tegellijm. / Alright, back to our glue for tiles.

Die diende om de achterkant van de laatste steen te bedekken. / It served to cover the backside of the last rock.

Het werk dat we nadien moesten doen, leek erg eenvoudig.  In theorie, althans... / The work that we needed to do after that, seemed very basic.  In theory, anyway...

We hadden deze drie kleuren om de achterwanden van al onze stenen te bedekken. / We had these three colours to cover all of our rocks.

Waaronder dit toch wel mooie kleurtje. / Among which this pretty colour.

Met flash. / With flash.

Maar, deze kleuren (1 voor ons hout en 1 voor onze stenen) werden al afgekeurd nog voordat we ze uitprobeerden.  Totaal hopeloos... / But, these colours (1 for our wood and 1 for our rocks) were rejected by us, even before we tried them out.  Completely hopeless...

Gelukkig was er Ayla die ons afleidde terwijl we onze koppen bij elkaar staken, op zoek naar een zinnig alternatief. / Fortunately, we had Ayla, who distracted us, while we talked about a sensible sollution.

Het werd uiteindelijk... / In the end, it was...


Deze kleur van donkerbruin... / This colour of dark-brown...Met dit als eindresultaat. / With this as end-result.

Met flash. / With flash.

Tims hand, op het einde van de avond. / Tim's hand on the end of the evening.


Ook de mijne zag er besmeurd uit.  Prompt voelde ik mij stukken beter! / Mine was dirty, too.  Immediately, I felt a lot better!