woensdag 8 februari 2012

De Achterstand Inlopen. / A Day of Catching Up.

We begonnen de dag met na te zien of we niet met nog een meer geschikte kleur op de proppen konden komen. / We started the day with checking if we could find a more appropriate colour than the dark-brown of yesterday.Dit bleek niet het geval, dus begonnen we eraan. / This didn't seem to be the case, so we went on with our work.Tussentijdse resultaten. / Temporary results.Dapper werkten we voort. / Bravely, we worked on.


Tussentijdse resultaten. / Temporary results.
Om 21.30 u besloten Tim en ik naar de nachtwinkel te rijden om onze slinkende voorraad pintjes aan te vullen. / At 21.30 h, Tim and I decided to drive to a night-shop to resupply us with beer.


Bij onze terugkomst, ontdekten we dat alles peis en vree was tussen onze diertjes. / When we returned, we discovered that it was love and peace between our pets.

Tim hield een oogje in het zeil. / Tim watched Ayla and Vlekkie.

Maar, er begeurde niets noemenswaardig. / But, nothing out of the ordinary happened.

Eindelijk bereikten we het eindresultaat. / Finally, we reached the end-result.