dinsdag 10 september 2013

HDR-foto's. / HDR-pictures.

Om te beginnen, wil ik je meedelen dat ik overgestapt ben van Picasa naar Photofiltre, als programma om foto's te bewerken.  Photofiltre is een erg goed, gratis fotoprogramma met een ton aan mogelijkheden.  Ik ben nog lang niet zover dat ik ze allemaal ken en zal nog lang moeten leren, eer het zover is.  Maar, ik vond de reportages van gisteren en eergisteren toch al hoopvol!

To start, I want to communicate to you that I've changed from Picasa to Photofiltre, as a program to adapt pictures.  Photofiltre is a very solid, free program which allows you to tinker and tool at your pictures.  It's possibilities seem limitless.  I'm not so far yet that I know them all and realise that I'll need to study a while, before I've reached that goal.  But, I thought that the resports of yesterday and the day before were hopeful.


Daarnaast heb ik nog ander nieuws te melden.  Met behulp van het HDR-programma Photomatix, ben ik erin geslaagd om mijn eerste HDR-foto's te maken.  Hdr-fotografie bestaat uit 3 negatieven te nemen van eenzelfde beeld.  Eén ervan is onderbelicht (zodat de details in de lichte delen van het beeld bewaard blijven), één is gewoon belicht (zodat de details in de tussenliggende delen van het beeld bewaard blijven) en één negatief is overbelicht (zodat de details in de donkere delen van het beeld bewaard blijven).  Die drie negatieven worden op elkaar gelegd, zodat je een perfecte foto krijgt met details, zowel in de lichtste als de donkerste delen.  In de aanmaak zijn er verschillende momenten waarop je het hele proces kan sturen.  Hieronder staan de twee Hdr-foto's die ik gemaakt heb.  Niet dat ze ideaal zijn, ver van zelfs, maar ondertussen zijn ze er wel...

Besides that, I still have some other news to report.  With the aid of the HDR-program Photomatix, I've succeeded to make my first HDR-pictures.  HDR-photography means taking 3 negatives of one and the same image.  One of those is underexposed (so that the details are saved, even in the lightest parts of the image), one is correctly exposed (so that the details are saved in the intermediate parts of the image) and one is overexposed (so that the details are saved in the darkest parts of the image).  Those three negatives are placed on top of each other, so that you get a perfect image with details, as well in the darkest pats of your image as in the lightest.  I publish my two Hdr-photo's here below.  Not that they're ideal, far from even, but in the meantime I've made them...