woensdag 31 oktober 2012

Werken in Weekend. / Working in Weekend.

Dit is het verslagje, gepost op maandag 29/10/2012, dus voor het hieropvolgende verslag. / This is the report of Monday 29/10/2012, so before the report that comes after this one.

Het is maandagavond.  Zoals jullie weten, wordt er op maandag niet gewerkt bij ons.  Maar, ik heb nog een fotoreportage van dit weekend. / It's Monday evening.  As you know, on Monday, we don't work.  But, I still have a report of what happened this weekend.


Jeanine is langsgeweest om bladeren te rapen. / Jeanine came by to pick up leaves.


Ziehier het resultaat. / This is the result.
Ondanks zijn ernstige kwetsuren, kwam Boogie nog langs op zondagavond.  Hij bracht Tim mee. / Despite his serious injuries, Boogie came over Sunday evening.  And, he brought Tim along.


Om verder te werken aan de malletjes. / To continue making the moulds.
Ik kroop terug achter mijn boor en boorde voort. / They left me little choise but to drill.


Een tussentijds resultaat. / A temporary result.


Boogie en Tim. / Boogie and Tim.


Als alle zijstukjes geboord zijn, begin ik een mal te maken. / When all the sidewalls are drilled, I start to make a mould.


Het eindresultaat van de avond. / The end-result of the evening.


Hier en daar ligt nog een zijwand. / Here and there lays another sidewall.


Boogie kan geen vijs meer zien... / In the end, Boogie is sick and tired of looking at screws.


Maar met een pintje in de hand kikkert hij snel weer op! / But, give a man a pint of beer and he feels already a lot better!


Op het einde van de avond ziet m'n tafeltje er zo uit.  Alle zijwandjes zijn gedaan.  Nu volgt nog de malletjes in elkaar steken. / On the end of the evening, my small table looks like this.  All the sidewalls are done.  Now follows the actual construction of the moulds.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten