donderdag 4 oktober 2012

Ranst - Broechem. / Ranst - Broechem.

Op 22 september 2012 waagde ik mij aan een nieuwe tocht.  Ik wilde nazien of ik in Ranst kon geraken.  Uiteindelijk heb ik nog nooit tot daar gereden.  Op de terugweg zou ik langs Broechem rijden.  Daar vertrekt het Safipad, dat me een rechtstreekse weg naar Lier bood.

On 22 September 2012 I ventured out on a new trip.  I wanted to see if I could reach Ranst or not.  After all, I've never been in that town.  On the way back, I intended to pass through Broechem.  There starts the Safi-path, that offered me a direct way to Lier.De Spuilei. / The Spuilei.


De Bernardijnenlaan. / The Bernardijnenlaan.
Dat ben ik. / That am I.


Ik nader de eerste ijzeren brug. / I approach the first iron bridge.

Waar ik onderdoor moet. / Where I have to go under it.


De Nete. / The Nete.
Het Jaagpad of de dijk langs de Nete. / The Jaagpad or the dyke alongside the Nete.
Wanneer ik de dijk verlaat, kom ik een 'kogel' tegen. / When I leave the dyke, I encounter a 'bullet'.


De Lispersesteenweg. / The Lispersesteenweg.


De doorgang naar het Safipad naast de ring van Lier. / The passageway to the Safi-path, next to the beltway around Lier.


Het Safipad. / The Safi-path.
Ik kan nog net m'n lievelingsshot nemen... / I still can take my favorite shot...


Dan verschijnen er wolken... / Before there appear clouds...


Ondertussen heb ik Hutveld bereikt. / In the meantime I've reached Hutveld.


De Rantsesteenweg. / The Rantsesteenweg.


Opnieuw wolken. / Clouds, again.
Open Golfcentrum Ranst. / Golf in Ranst.

Terug op de Rantsesteenweg. / On the Rantsesteenweg, again.


Nieuwe wolken. / New clouds.


De Rantsesteenweg.  Ik ben ondertussen een heel eind naar Ranst opgeschoven. / The Rantsesteenweg.  In the meantime I am quite a bit closer to Ranst.
Ik nader het kruispunt van de Rantsesteenweg met de Van den Nestlaan. / I approach the crossroads of the Rantsesteenweg and the Van den Nestlaan.

Het rond punt aan de Rantsesteenweg en de Van den Nestlaan. / The crossroads of the Rantsesteenweg and the Van den Nestlaan.Daar leer ik dat het geen zin heeft om verder te rijden naar Ranst.  De weg is voor alle verkeer afgesloten door wegenwerken. / There I learn that it has no point to drive on.  The road to Ranst is closed for all trafic, due to maintenance.

Dus, ik volg de Van den Nestlaan in de richting van Broechem. / So I follow the Van den Nestlaan in the direction of Broechem.Ik moet hier oversteken. / I need to cross the road here.

En, ik bereik het Safipad naar Lier. / And, I reach the Safi-path to Lier.Eén van mijn favoriete bomen. / One of my favorite trees.
Ik rijd verder. / I drive on.


Ik verlaat het Safipad te Emblem.  De Sint Gummarusstraat. / I leave the Safi-path in Emblem.  The Sint Gummarusstraat.

De Broechemsesteenweg. / The Broechemsesteenweg.De Liersesteenweg. / The Liersesteenweg.
Het Jaagpad af de dijk langs de Nete. / The Jaagpad or the dyke alongside the Nete.