vrijdag 19 oktober 2012

Aanmaak v/e Mal. / Making of a Mould.

We gaan aan de mal werken, vandaag.  Waar we uitkomen, zullen we wel zien.  Het werk ligt voor me uitgestald. / Today, we're going to work on making a mould.  Where it will end, we will see.  The work is laying in front of me.


Ik trek een lijn. / I draw a line.
En, meet waar er een andere moet komen. / And, measure where needs to be another one.


Dan is het Tims beurt om te meten en te passen.  Zijn oogjes verraden hoezeer hij naar dit moment heeft uitgeken. / Now, it's Tims turn to measure and to fit.  In his eyes, you can see how he looked forwards to this.
Graaf Dracula boort zich een gat. / Count Dracula is drilling a hole.


En, nog één. / And, another one.


Ons eerste tussentijds resultaat. / Our first result.


Tijd voor break, lijkt Tim te denken. / Time for a break, Tim seems to think.


Maar, hij begint dra met de rug in elkaar te zetten. / But soon he's making the back.
'Zeg, maatje, dat truukje met die zelfontspanner, werkt dat eigenlijk?' / 'Hey, buddy, that trick with the timer, does that actually work..?'


'Blijkbaar wel...' / 'Apparently, so...'
Deze foto's zijn erbij gezet om jullie te tonen dat Tim en ik een echt team vormer; terwijl ik de vijs (= schroef) langs onderen vasthoud, draait Tim met een sleutel een moer erop. / These pictures show you that Tim and I are a real team, each with his handicap.  While I hold the screw, Tim is using a spanner to put a nut on the screw.


Tim als rots in de branding! / Tim as a rock you can depend upon!


Even valt hij uit zijn rol... / For a moment, he falls out of his part...


En, zit nog wat na te grinniken...


De situatie voor Tims ingreep. / The situation before Tims intervention.


Tim vijst een winkelhaak vast. / Tim puts a square on the construction.
Hij vertrekt dan naar de volgende voorgeboorde gaatjes. / After that, he drives to the next holes.


En, zwiert een volgende winkelhaak op zijn plaats. / And, he puts yet another square on our construction.


Rock and Roll!!!


Zo duurt het niet lang, eer onze bodem af is. / Like this, it doesn't take long before our bottom is finished.
Nu, de bodem nog wegzetten. / Now, I need to place the bottom aside.
Nadien de strip vooraan, voor de versteviging. / After that, we put the strip together, that reinforces the whole structure and needs to be placed on the front of the mould.
Met onze beessies gaat ook alles goed. / With our pets, everything is going well.
'Ben ik niet knap?' / 'I'm pretty, or not?'


'Jezus!  Nu begint dat mottig mormel zich nog aan te stellen, ook!' / Jesus!  Now that ugly creature has decided to make a fool out of herself!'


En, terwijl ik vlijtig zit te werken... / And, while I'm working...


Krijgt Tim een aanval van Ayla-Love te verwerken... / Tim has to face an attack of Ayla-Love.


'Zeg, mannekes, houd uweigen een beteke in!  Dees fotokes komen wel op 't internet, zenne!' / 'Keep it respectable, guys!  These pictures are going on the web!'


In plets van mijne verstandige kop te trekken...  Me gene flash, par exemple... / In stead of shooting a picture from my wise head...  Without a flash, for instance...


Op 't einde is de tafel leeg. / Towards the end, our table is getting empty, again.


Hier staat de rugzijde, de verstevigingsstrip vooraan en 1 zijpaneel.  Alles past in elkaar, tenminste horizontaal. / Here stand the backside, the strip and 1 of the sidebars.  It all fits, at least horizontally.


Hier staat de bodem en 1 zijpaneel.  Alles past in elkaar, tenminste horizontaal. / Here stands the bottom and the other sidebar.

Morgen maken we de mal, verticaal.  Dan is het enkel wachten op een onschuldig, onwetend slachtoffer om de zaak even in elkaar te zetten. / Tomorrow we make the mould, vertically.  If that's done, it's only waiting on an innocent and ignorant victim, who puts it all together for us.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten