maandag 29 oktober 2012

De Malletjes / The Moulds.

We beginnen de dag met Tim die puntjes zet op de plaatjes die de zijkanten vormen van onze mallen. / We start the day with Tim putting small marks on the sidewalls of our moulds.


Mijn werk?  Gaatjes boren doorheen die puntjes. / My work?  Drilling holes through the marks.


Dan komen Swa, Boogie en Bert binnen. / Then Swa, Boogie and Bert enter my appartment.


Swa komt m'n laatste bestelling bij Van den Broeck brengen. / Swa comes to deliver the last order that I've made in our construction shop.


Bert is een maatje van ons en computerwizzard.  Hij wordt aan het werk gezet, net als iedereen die bij me binnenkomt. / Bert is a friend of us and he's a computer-wizzard.  I put him to work, just luke anybody else who enters my appatment, these days.


Zo ziet m'n tafeltje eruit.  Bijna alles ligt dus op de werktafel. / That's how my small table looks.  Nearly everything is located on our table.


Dan vertrekt Swa en Bert wordt afgelost door David. / Swa leaves and Bert gets replaced by David.


Hier zitten ze alledrie vijsjes door de gaatjes te rammen. / They are pushing screws through the holes.


Elleboogjes te steken op die vijsjes. / And, putting 'elbows' on the screws.


En, om het geheel af te ronden, een moertje te gebruiken om de hele bazaar vast te zetten. / And, to complete their task, they're using a nut to secure the construction.


Ik maar gaatjes boren in zijwandjes. / I'm drilling the holes in the sidewalls.


Om het drietal bevoorraad te houden. / To keep them all supplied.


'Als ik nu achter deze colafles plaatsneem, dan zien ze me vast niet zitten!' / If I sit behind the bottle of cola, thet probably don't see me.'


Tim, terwijl hij zich amuseert. / Tim, while he's having fun.


Met Boogie. / With Boogie.


Boogie en ik. / Boogie and I.


'Was dat nu de 125ste vijs die ik heb aangedraaid?  Of de 126ste?' / 'Was that the 125th screw?  Or the 126st?'


'Foert!  Ik ben de tel kwijtgeraakt!' / 'Damned..!  I've lost count..!'


'Herbeginnen, dus!  Dat is één vijs...  Dat zijn er twee...  Drie...' / That means starting over!  That's one screw...  That are two...  Three...'


'Zo blijf je wel bezig, Boogie!' / That's the way to keep busy, Boogie!'


De oogst van ons avondje. / The harvest of one evening.


Nadien wordt de tafel opgerommeld. / Afterwards, we clear the table.