donderdag 18 april 2013

Epoxy en Picasa. / Epoxy and Picasa.

Vandaag de hele dag in de weer geweest.  Eerst moest ik naar het noorden van Lier, langs de Eldi, want er waren problemen met m'n tablet.  Daarna ijlde ik naar het zuiden van Lier, want daar ligt Vosschemie, om 5 kg nieuwe epoxy.  Om me dan naar het centrum van Lier te spoeden, om 2 van m'n posters af te geven aan m'n fotowinkel, om deze af te drukken op 60x40-cm en 70x50-cm.  We zullen wel zien wat en hoe, eenmaal ze zijn afgedrukt.  Ondertussen nog de tijd gevonden om 94 foto's te trekken.  Maar, helaas, geen zon...

Today, I've been the whole day busy.  First I needed to go to the north of Lier, towards the Eldi, because there were problems with my tablet.  After that, I hasted to the south of Lier, because there Vosschemie is located and I need 5 kg of new epoxy.  When that was done in time, I hurried to the center of Lier to give 2 of my posters to photoshop, for printing on a 60x40-cm and a 70x50-cm format.  We'll see what and how, once they're printed.  And, in the meantime, I found the time to take 94 pictures.  But, alas, no sun...Voila, 5 kg epoxy. / That's 5 kg of epoxy.


En, dat is onze volledige voorraad epoxy.  Morgen komt Eddy me helpen om ze in flessen over te gieten.  / And, that's our entire supply of epoxy.  Tomorrow, Eddy comes to help me to transfuse it in bottles.


Tussen m'n 94 foto's zat er niet één goede (want, er was geen zon).  Maar, dit was een uitstekende gelegenheid om het fotoprogramma Picasa eens uit te proberen.  Dus, heb ik 5 foto's digitaal bewerkt om het programma al wat te leren kennen.

Between my 94 pictures, there was not one good photo (since there was no sun).  But, this deliveered me with an excellent opportunity to try out the program Picasa.  So, I have digitally manipulated 5 pictures in order to get to know the program.


Hier zijn de vijf bewerkte foto's.  De originele versie staat erboven.  Door Picasa zijn het geen goede foto's geworden.  Uiteindelijk kan niets de zon vervangen.  Maar, ze zijn wel beter geworden.  Ik ben vooral tevreden van m'n eerste HDR-foto (de 6e).

Here are the five manipulated photos.  The original picture stands above it.  They haven't become good pictures, by the use of Picasa.  In the end, nothing can replace the sun.  But, the photos have improved.  Especially of the 6th (my first HDR-pic) I'm quite happy.