zaterdag 29 december 2012

De Steenhoop Vastlijmen. / Glueing the Pile of Rocks.

Gisteren is Eddy ons komen helpen met onze steenhoop vast te plakken. / Yesteday, Eddy came to help us to glue the pile of rocks.


We moesten onze steenhoop afbreken.  Maar, we hadden reeds een idee van welke stenen waar moesten komen. / We needed to demolish our pile of rocks first.  But, we had already an idea of which rocks needed to be placed where.


En, terwijl wij bezig waren, verkoos Silleke het hazenpad te kiezen. / While we were busy, Silleke decided to go off on het own.


Silleke ging op zoek naar Vlekkie. / Silleke went to search Vlekkie.


Maar, slaagde er niet in Vlekkie te vinden.  Tot onze opluchting. / But, she didn't succeed in finding Vlekkie.  To our relief.


Even later hadden we terug 1 doos met stenen. / A moment later, our box was full again.


Maar aan de basis veranderden we niets. / But, we didn't change the base.


Nu was het tijd voor Eddy om alles op de bodemplaat vast te lijmen met aquariumveilige siliconen. / It was time that Eddy glued the rocks on the baseplate with silicones, that are aquarium-safe.


Wat Eddy prompt deed. / What Eddy promptly did.
Dan werden er vier PVC-buizen van 35 cm in onze steenhoop verwerkt.  Die zullen als schuilplaats kunnen dienen voor de Erpetoichthys calabaricus, Macrognathus aculeatus en Sturisoma panamese als ze er nood aan hebben. / We put 4 PVC-pipes in our pile of rocks.  They will serve as hiding places for the Erpetoichthys calabaricus, Macrognathus aculeatus and Sturisoma panamese, whenever they experience a need to it.


We bouwen voort. / We continue to build.


Eddy in actie. / Eddy in action.
Onze doos begint leeg te worden. / Our box starts to get empty.


Ayla en Eddy. / Ayla and Eddy.


Ayla en Silleke. / Ayla and Silleke.


We bouwden voort tot het af was. / We finished our pile of Rocks.


2 tubes en 1/2 siliconen werden verbruikt. / 2 and 1/2 tubes of silicones were used.


Het resultaat met Vlekkie op de achtergrond. / The result with Vlekkie in the background.