zaterdag 8 december 2012

Stempelen. / Stamping.

Na het schilderen volgt het stempelen.  Hiervoor worden de stenen gescheiden in drie groepen. / After painting follows stamping.  To do this, the rocks are divided in three groups.De nieuwe stenen die droog zijn, leggen we op de tafel. / The new rocks, that are dry, we put on the table.


Voorgrond: nieuwe stenen die nog niet gedroogd zijn.  Achtergrond: ons steenhoopje. / Foreground: new rocks that aren't dry, yet.  Background: our small pile of rocks.


De kleuren, gekozen om te stempelen. / The colours, chosen to stamp with.


De stempels en plastieken potjes, nodig voor deze taak. / The stamps and plastic cups, needed for the job.


Twee plastieken potjes. / Two plastic cups.


Tim is er vanaf de aanvang bij. / Tim is here from the start.


Ik giet de donker rode verf in de potjes.  Ik heb besloten om de donkerste kleuren eerst te gebruiken en later de lichte.  Op het einde zal er met de kleur Kenia intensive terug worden overgegaan. / I pour the dark red colour in the plastic cups.  I've decided to use the dark colours first and later on the light ones.  In the end, the rocks will be stamped again with the basecolour: Kenia intensive.


Dat dit niet zo eenvoudig is om met één hand te doen, wordt onmiddellijk bewezen.  Ik mors verf. / That the job isn't so simple to perform with only one hand, gets proven immediately.  I spill paint.


Dat moet natuurlijk eerst worden opgekuist. / That needs to be cleaned up, of course.


Met behulp van een huishoudrol. / With this towel.


Voor Tim staat alles klaar. / Tim has everything he needs.


Ik leg Tim uit hoe ik stempel. / I explain to Tim how I stamp.


Waarna hij eraan wil beginnen. / After which he wants to start.


Nu springen we in de tijd. / We jump in time.


Zoals jullie zien is Bert langsgekomen. / As you see, Bert came by.


En Boogie is komen aansluiten. / And Boogie joined us, too.


Ons eindresultaat. / The result.


Samen met deze doos stenen. / Together with this box of rocks.


Tim en ik hebben alles gedaan. / Tim and I did everything.


Zoals jullie zien, is de mal leeg.  Dus, hebben we al onze stenen met de eerste kleur bestempeld. / As you all can see, the mould is empty.  So, we've stamped all of our rocks with the first colour.