zaterdag 1 december 2012

Kunstmatige Stenen. / Artificial Rocks.

Deze morgen (rond 17.00 u) liet ik onze malletjes wegzetten. / This morning (17.00 h) I've put our moulds to the side.


Nog een fotootje van hoever we staan.  Een volgende poging om een min of meer realistische kleurweergave te bereiken. / Another picture of how far we are.  A next effort to produce a more or less realistic color.


Het werk ligt voor me. / The work is waiting on me.


Het is de bedoeling dat ik de bovenkanten van de onderkanten scheid. / The basic idea is that I seperate the upperside from the bottomside.


Tot ik min of meer stapelbare blokken verkrijg. / So, I get more or less stackable blocks.


Aan mijn rechterzijde liggen er een paar. / There are laying some, on my right-side.


Ik ben aan't wachten op assistentie.  Om de lens van m'n camera te kuisen.  Want, gisteren viel mij op dat deze vuil geworden was. / I'm waiting on assistence.  In order to clean the lens of my camera.  Because, yesterday I noticed that it had become dirty.


Maar, ik hen een monochroom uitzicht nodig om jullie dat te tonen.  Zien jullie het vlekje aan de rechtzijde van m'n lusterkoppeling?  Wel, dat is het.  Ik hoop dat het op de lens is.  Want, dan krijg ik het weg.  Als het niet op de lens ligt is het een stofje dat tussen mijn lens zit.  Wanneer dat het geval is, is er niets dat ik kan doen om het te verhelpen. / But, to show you that, I need a monochrome surface.  Do you see the darker spot on the right-side of the picture?  Well, that's it.  I'm hoping that it's some dirt on the lens.  Because, then I can fix it.  When it's dirt that isn't on the lens, it has gotten in my lens.  And, there's nothing I can do, if that's the case.


Er blijkt niets tegen te doen te zijn.  Dus, camera weg, welkom nieuwe camera.  De Nikon Coolpix wordt vervangen door een...  Nikon Coolpix..! / There's nothing that I can do to fix it.  So goodbye camera and welcome new camera.  The Nikon Coolpix gets replaced by a...  Nikon Coolpix..!


Dan reizen we in de tijd.  Niet omdat er geen foto's getrokken zijn.  Maar, omdat deze foto's getrokken zijn op het geheugen van het fototoestel zelf en niet op de geheugenkaart.  En, om de één of andere reden laden ze niet op m'n computer samen met de foto's van de geheugenkaart.  Nu, naar alle waarschijnlijkheid staat er ergens wel een 'knopke' dat je moet induwen, waardoor het wél gaat.  Maar, om dat te weten te komen, moet ik me door een telefoonboek worstelen en ik heb nog andere zaken te doen vanavond dan op zoek te gaan naar het 'knopke'. / Then, we travel in time.  Not because I didn't shoot pictures.  But, those pictures are taken on the memory of the camera itself and not on the memory-card of the camera.  And, for some reason or the other, they don't load up, together with the pictures that are on the memory-card.  Now, probably there's is a way to do that.  But, then you've got to know the program.  And, in order to know the program, I need to chew a way through this phone-book.  I still have some other things to do this evening, than getting to know the program of this camera.


Tim en Boogie zijn me ondertussen komen helpen om de stenen af te werken die ik al afgerond heb.  Hier zie je Boogie net nog de laatste doen. / Tim and Boogie came to help me finishing the artificial rocks, which I've made already rounder.  Here, you see how Boogie is doing the last one.


Dat geeft ons toch een aantal kunstmatige stenen. / That gives a number of rocks.


Dan moet er opgeruimd worden.  Euh..?  Boogie..? / Then, there needs to be a clean up.  Eh..?  Boogie..?


Tim geeft de laatste instructies... / Tim gives his final instructions...


En dan is de vloer voor Boogie.  Als een volleerd danser... / And, then we leave the floor to Boogie.  Like a professional dancer...


Kijk..!  Wat een bereik heeft deze man niet..! / Look at the reach of this man..!


De snippers PU-schuim moeten ook opgeruimd worden... / The snippers PU-foam need to be cleaned up, too.


Voordat Vlekkie alles komt controleren... / Before Vlekkie comes to check everything...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten