zondag 16 december 2012

Epoxy: V uit VIII. / Epoxy: V out VIII.

Goed, we zijn over de helft.  De conclusies zijn getrokken.  De volgende keer ga ik nadenken voordat ik een maat als 10x8x8cm uit mijn duim zuig.  Nu zit er niets anders op dan door te zetten. / Alright, we're passed halfway.  The conclusions are drawn.  Next time I'm going to think before I decide for a 10x8x8-cm size.  Now, the only way forward is to continue.


Dit is component A van het onmogelijke produkt.  Pas gehaald dankzij Eddy. / This is component A of the impossible product.  Just arrived, thanks to Eddy.


Eddy en ik gaan epoxy overgieten. / Eddy and I are going to decant the epoxy.


Component B van het onmogelijke produkt. / Component B of the impossible product.


Het lijkt te lukken. / It seems to work.


We zitten aan de laatste druppels. / We are down to the last drops.


En terwijl dit duo met elkaar speelt... / And, while Ayla and Silleke are playing...


Praten we met elkaar... / We talk to each other...


Roken een sigaretje en drinken elk één cola. / Smoke a cigaret and drink a coke.


De avondsessie.  Deze doos is leeg. / The evening-session.  This box is empty.


Het sporenonderzoek leidt naar 1 conclusie: hier is epoxy gebruikt, vanavond! / The forensic evidence leads to 1 conclusion: epoxy is used here, tonight!


Zoals deze stenen bewijzen. / As these stones proove.


En, deze. / And, this one.


Maar, waar is de snoodaard die deze stenen onaangeroerd liet? / But, where is the villain who left these stones untouched?


Toch niet bij zijn partner in crime, Tim?!  En zeker niet smullend van een gerecht, klaargemaakt door een zekere Bert?! / Forsure, he's not with his partner in crime, Tim?  Where could be dining a delicious dish, prepared by a certain Bert?