donderdag 27 december 2012

De Steenhoop. / The Pile of Rocks.

Tim en ik hebben elk een nieuwe lamp gekocht.  Deze.  Bert en Boogie zijn ze gaan halen.  Deze lamp komt uit IKEA en kostte ons 15 euro.  De lamp is niet fameus, maar ze geeft licht en dat was uiteindelijk de bedoeling, nietwaar? / Tim and I each have bought the same, new lamp.  This one.  Bert and Boogie have brought them to our appartments.  This lamp has been bought in IKEA and has cost us each 15 euro.  It isn't a great lamp, but it gives light and that's after all the intention.


Voor de rest zijn de staaltjes toegekomen van de materialen die bij m'n neven liggen. / The samples of the materials, that lay drying at a hangar of my nephews, have arrived.


Houtskool in cokes-vorm. / Charchoal.


Sierschors in 3 maten. / Bark in 3 sizes.


2 soorten stro. / 2 kinds of straw.


Mulch, potgrond en nog iets anders. / Mulch, soil and something else.


2 soorten steenjes, waarvan de achterste zwart kleuren onder water. / 2 kinds of rocks.  The ones in the back ciolour black under water.


Daarnaast hebben we nog cacaodoppen, aanmaakhout, stukjes druivenlaar, gewone houtskool en grote blokken hout (voor in de open haard).  Dus, keuze genoeg. / Besides this, we have vine and different kinds of wood.  So, plenty of choise.


We hebben 2 maanden uitgetrokken om de achterwand te verfraaien en te bekleden.  Het idee is om de achterwand te bekleden en dan komt Eddy ons helpen door 3 lagen epoxy te spuiten onder hoge druk.  Dan zetten wij de laatste laag epoxy en zullen die met zand bestrooien.

We have planned on 2 months to dress and finish the bakground.  The idea is to do that before Eddy comes to help us by spraying 3 layers of epoxy under high pressure.  We put the last layer of epoxy over the background and will sprinkle it with sand.


We moesten weer met dozen in de weer zijn. / We had to be busy with our boxes.
Om de mooie stenen te scheiden... / In order to seperate the rocks that succeeded very well...


Van de minder geslaagde... / From the ones that succeeded not so well...


Ze zijn gesplitst. / They are seperated.


Ik neem de doos met minder mooie stenen en zet ze uit op de bodemplaat. / I take the box with rocks that aren't succeeded that well and place them on the baseplate.


Zo doen wij dat. / That's the way we do it.


We stapelen voort... / We pile them up...


Eindresultaat. / The result.


Het ziet er niet slecht uit... / It doesn't look bad...