zondag 9 december 2012

De Derde Kleur. / The Third Colour.

Ziezo.  Alle stenen die ik heb, liggen op me te wachten. / All the rocks that I have, are waiting on me.


Inclusief deze doos. / Included this box.


Vandaag komt niemand me helpen, want m'n makkers zijn allen naar een trouw van één van hun vrienden.  Dit is mijn hoekje: cola, medicijnen en een sigaretje liggen te wachten. / Today nobody will come to help me because my buddies are to a wedding of one of their friends.  This is my corner: cola, medicins and a sigaret are waiting on me.


En als gezelschap heb ik gekozen voor We Were Promised Jetpacks, Les Thugs en Crazy Alice.  Dus, dat kon slechter... / As company, I've chosen for We Were Promised Jetpacks, Les Thugs and Crazy Alice.  So, that could be worse...


Alles ligt gereed om te stempelen. / Everything is ready to stamp.


M'n eerste halve steen is bestempeld. / My first half rock is stamped.


Een tussentijds resultaat. / A temporary result.


Ik stempel voort, tot ik zonder stenen val. / I keep on stamping until I have no more rocks.


Ik drink van m'n cola, rook een sigaretje en luister wat naar de muziek. / I drink my cola, smoke a cigaret and listen to some music.


Nog een tussentijds resultaat. / Another temporary result.


Met die stenen erbij slaag ik erin... / With those stones I succeed...


Om deze doos te vullen... / To fill this box...


Het laatste wat me nog te wachten staat... / The last that's waiting on me...


Ik ben er bijna door... / I'm almost there...


Het eindresultaat.  Morgen er nog worden overgegaan met één kleur: de basiskleur. / The end-result.  Tomorrow we will go over it with one colour: the base-colour.


Nu nog m'n stempel afspoelen en klaar is Kees.  /  I still need to rinse my stamp and the work for today is done.