zondag 18 maart 2012

Volgend Weekend. / Next Weekend.

Zoals de zaken er nu voorstaan en indien alles even goed blijft verlopen, zou Tim tegen het volgende weekend terug thuis zijn.  Hat hangt er natuurlijk vanaf, maar als Tim zich even goed blijft voelen als hij nu doet, zullen wij spoedig daarna het decor weer opstarten.

As things look now, and if everything goes as planned, Tim should be home by next weekend.  Of course it all depends, but if Tim feels the same as he does right now, we will start up our background soon after.

Foto's van Tim in de kliniek: / Pictures of Tim in the clinic:

Tim in de cafetaria. / Tim in the cafetaria.


Tim met zijn nieuwste uitvinding: een breinaald met een wasknijper. / Tim with his latest invention: a knitting needle with a clothes-peg.


Tim in zijn kamer. / Tim in his room.

Tim buiten het hospitaal. / Tim outside the clinic.