donderdag 8 maart 2012

Een geslaagd experiment. / A succeeded experiment.

Dit is een verslagje van 2 dagen.  We willen onze demo epoxyceren om te zien of Levis muurverf erop blijft plakken of niet. / This is a report of 2 days.  Want want to use epoxy on our rock to see if Levis Acryll Paint (1 part water with 2 parts of paint) sticks to a surface of dried epoxy, or not.


Tim maakt van de gelegenheid gebruik onze 3 demo-stenen te herschilderen. / Tim uses the occasion to re-paint our 3 other rocks.


The Maestro overschouwt zijn werk. / The Maestro overlooks his work.


Tim is in zijn nopjes: we gaan epoxyceren. / Tim is in a good mood; we're going to use epoxy.


Tim weegt de verschillende componenten van epoxy af. / Tim weighs the different components of epoxy.


En, mengt ze. / And, mixes them.


En ik..?  Ach, ik kan er weer aan geloven... / And, me..?  Oh, why not..?


Tussen de beide couchen (= lagen) in, zien we naar een aflevering van Slisse en Cesar. / In between two layers of epoxy, we watch an episode of Slisse and Cesar.

Dan de tweede couche. / It's time for the second layer.


Hierin gooien we het teveel aan epoxy in weg. / In this bucket, we throw the epoxy we still have left on the end of the evening.


's Anderendaags begint Tim met het in elkaar zetten van het airbrush-pistool. / The next day, Tim starts to piece together the pistol of our airbrush.


Daarna wordt er geairbrushd.  De truuk wordt om na te gaan in hoeverre er zich druppels vormen door de ondergrond, die geepoxyceerd is. / It's time to use the airbrush.  We're wondering if there will appear any drops caused by the surface.Tim aan het werk.  Tot hiertoe vormen er zich geen druppels. / Tim's working.  So far, there don't appear any drops.Tot we hierbij uitkomen. / Until we reach this result.


De test is geslaagd.  Er vormen zich in het geheel geen druppels.  Dus, Levis-muurverf blijft plakken op epoxy.  Iets wat met airbrush-verf nooit had kunnen lukken, volgens mij.  Een volgende reden waarom we Levis-muurverf door onze airbrush jagen.  Onze volgende stap zal zijn: het epoxyceren van onze rotsen (dan is er eindelijk iets af).
The experiment succeeded.  There don't appear any drops.  So, Levis Acryll Paint sticks to epoxy.  Something that could never work with airbrush-paint, according to me.  Another reason for us to keep using Levis Acryll Paint for Walls in our airbrush.  Our next step will be: to use epoxy on our rocks (and finally there will be something finished).

We laten het pistool van onze airbrush weken in Instanet voor de nacht. / We let the pistol of our airbrush soak in Instanet, for several days.