maandag 5 maart 2012

Een Nieuwe Demo. / A New Demo.

Tim, voordat we naar bouwcenter Van Den Broeck vertrokken.  We gingen naar onze winkel omdat we van plan zijn op onze achterwand dezelfde soort van tekeningen te maken als we op onze stenen genaakt hebben. / Tim, before we left to our shop.  We went to our shop, because we're intending to make the same kind of drawerings on our background as on our rocks.

Maar, inmiddels is heel onze strategie nogmaals veranderd.  Zoals we het nu zien, zullen we ons eerst bezig houden met het finaliseren van onze attributen en dan pas ons zorgen maken over onze achterwand.  De idee blijft dezelfde, alleen de timing is gewijzigd.  We kochter in onze winkel: 1 primer, 3 nieuwe nerfkleuren, azijnzuurhoudende en sneldrogende siliconen, 10 kg tegellijm en een bus PU-schuim. / However, in the meantime, our whole strategy has been changed.  The way we see it now, we will first finish our attributes before we start to worry about our background.  The idea remains the same, only the timing has been changed.  In our shop, we bought everything to do our background.

Onze gedachten zijn als volgt: we zouden de steenhoop als een geheel willen nemen om te airbrushen.  Maar, indien we steenhoop airbrushen als een geheel, dan moeten de verschillende stenen aan elkaar gekit zijn.  Maar, als we de stenen aan elkaar kitten, wordt het wel een groot geheel om te epoxyceren.  Bovendien komt er een heel wortelstelsel op te liggen, dus kunnen we eigenlijk niet airbrushen voordat het wortelstelsel gemaakt is en op de stenen ligt.  Dit bemoeilijkt het epoxyceren nog.  Veel makkelijk zou het zijn om eerst de stenen individueel te epoxyceren, dan vast te kitten, dan met het (geepoxyceerde) wortelstelsel te worden bekleed, dan airbrushen en nog 2 lagen epoxy daarover.  Het enige probleem was: pakt Levis muurverf, in een verhouding van 2 delen verf en een deel water, op uitgeharde epoxy?  Dus, hebben we een demo te maken om dat uit te testen.

 Our thoughts go as follows: we would like to airbrush the rocks as one whole.  However, if we airbrush the rocks as a whole, the rocks must be glued together.  But, if we glue all the rocks together, it becomes inpractical to put epoxy on them.  And, there will be roots on the rocks.  To complicate further putting epoxy on the rocks.  It would be much easier to put epoxy on the individual rocks.  Then to glue them together, putting the roots over them, using the airbrush over them together an putting 2 extra layers of epoxy over it.  The only problem was: does Levis Acryll Wall |Paint stick to dried up epoxy?  The way we use it (2 parts paint and 1 part water)?  So, we decided to make a demo-rock to try this out.

 Goed, we beginnen eraan. / So, let's start.

Ik voeg de Kompactuna bij in het water. / I add Kompactuna to the water.


Ik check de boor. / I check our drill.

En, hier gaan we... / And, here we go...


Zelfs zonder te kijken... / Even without looking...

Onze demo krijgt gestalte. / Our demo arises.

Ondertussen steekt Tim het pistool in elkaar om onze demo-stenen te kunnen airbrushen. / In the meantime, Tim is putting the pistol of our airbrush together again in order to airbrush our demo-rocks.


De boog kan niet altijd gespannen staan... / Working isn't everything...

Zo zagen onze demo's eruit. / Our demos looked like that.

Zo zien ze eruit na onze eerste poging.  Geen slecht begin, maar kan beter. / They look like this, after our first attempt.  It wasn't bad, but it could be better.Nadien, het kuisen van het pistool. / Afterwards, the cleaning of the pistol.


Tim wacht tot de tegellijm droog is en begint onze nieuwe demo te schilderen. / Tim waits until the glue for tiles is dry.  And, starts to paint our new demo.Tot hij hierbij uitkomt. / Until he gets this result.