zondag 25 maart 2012

Enige Vooruitgang. / Some progress.

Ik besloot vannacht dat ik toch wel iets kon, wachtende op Tims herstel. / I've decided this evening that I could do at least something, while I waited on Tim's recovery.

Een eerste resultaat: de tekening is van onze plaat overgetekend. / A first result: the drawering, that stood on our Styrodur-plate, has been copied.

Ik draaide een kilootje tegellijm. / I made a kilo of glue for tiles.

Ik richtte m'n bureel in als tijdelijke werkplek en bestreek de plaat langs een zijde met tegellijm. / I decorated my office as a place to work and used glue for tiles on one side of the Styrodur-plate.

Dan deed ik de randen. / Then, I did the edges.

Daarna de andere kant van de Styrodur-plaat. / After that, I did the other side of the Styrodur-plate.

M'n kilootje was zo goed als op. / My kilo was as good as finished.

Daar staat de plaat te drogen. / The plate is drying.Nog een paar fotootjes van Tim. / Still a few pictures of Tim.

Eddy en Tim. / Eddy and Tim.

Tim en Ayla. / Tim and Ayla.


En, van mezelf. / And, of myself.