zaterdag 31 maart 2012

Gips? / Plaster?

Goed, vandaag stond in het teken van gips.  We waren namelijk van plan om gips te gebruiken om onze flexibele buizen in bepaalde hoeken te dwingen.  Conclusie: dream on... /  Alright, today was the day of plaster.  We were intending to use plaster to force our flexible tubes into certain angels.  The conclusion: dream on...

We begonnen met onze mal leeg te ruimen en onze decorstukken op een min of meer definitieve plaats te zetten. / We started with clearing our mould and putting our pieces of background on a more or less definitive place.

Terwijl Tim onze eerste boom een definitieve trimbeurt gaf. / While Tim gave our firste tree a definitive haircut.

Zo doen wij dat, met een soldeerbout. / That's the way we do it.

De rook die vrijkomt, kan weg door onze geopende ramen. / The smoke that gets released using this procedure, can get out by out opened windows.

Terwijl Tim bezig was, lijmde ik onze laatste steen vast. / While Tim was busy, I glued our final rock.

Ondertussen leek Tim de duivel himself wel op te roepen! In the meantime, Tim seemed to call upon the devil himself!


Van ons geknoei met gips geen foto's.  Conclusie: wij kunnen, met onze beperkingen, onmogelijk onze flexibele buizen in hoeken dwingen door het gebruik van gips.  Wat wij nodig hebben, is iets dat structuur geeft aan onze wortel, waarrond een flexibele buis zit, waarover een laag gips zit die ervoor zorgt dat onze tegellijm blijft plakken. Dan schilderen we de tegellijm en epoxyceren de hele bazaar.  Eenmaal we dat doorkregen, was onze keuze snel gemaakt: we hebben ijzerdraad nodig.  We hebben er echter geen en het was al te laat om er nog te gaan halen.  Dus, het vervolg is voor morgen. /
From our trials with plaster, no pictures.  Conclusion: for us, with our limitations, it is impossible to use plaster to force our tubes into any kind of angle.  What we need is something that gives shape to our root.  Then, there comes the tube.  We can use plaster as next step.  Because we can put glue for tiles on plaster.  We can paint the glue for tiles and use epoxy to make our root waterproof.  Once we knew that, our choice was easily made: iron wire.  However, we didn't have any and it was too late to go and get some.  So, that will be the first thing to do, tomorrow.