maandag 17 september 2012

Een update over m'n aquarium. / An update about my aquarium.

Ziezo, zo stond m'n bak er gisteren bij: / Yesterday, my tank looked like this:


Zoals jullie kunnen zien, van eventuele schimmel- of algensporen is niets meer over.  De zout-therapie heeft dus gewerkt. / As you all can see, there's nothing left of the mold and algae, which bothered me.  The addition of 12 kilo salt (about 20 gram per liter) has done the trick and has killed every living organism.


Zo stond ie er vandaag bij. / Today, my aquarium looks loke this.
De groene schijn in het water wordt veroorzaakt door een dosis Fungol (van JBL) en een dosis Mercurochrome.  Dit is bij het water toegevoegd voor in geval van... / The green haze in the water is caused by a dose of Fungol (of JBL) and a dose of mercurochrome.  This is added by the water, in case of...


Volgende week wissel ik het water (50 %) en de week nadien komen er plantjes en slakjes in.  Het plantenbestand dat erin gaat komen:
4x Valisneria gigantea.
4x Cyperus helferi.
7x Echinodorus laetifolius
7x Anubias barteri
2x Anubias hastifolia

Next week, I change the water (50%) and the week after that, I probably put some plants and snails in it.  The plants will be:
4x Valisneria gigantea.
4x Cyperus helferi.
7x Echinodorus laetifolius
7x Anubias barteri
2x Anubias hastifolia


Dus, de zaken staan bijna terug op de rails.  We zijn er nog niet, maar de verbetering is duidelijk.
Volgens ons (Eric en ik) is er tegelijkertijd op die fronten gestreden.
1. Waardoor weten we niet met zekerheid (maar waarschijnlijk hebben de Anubiassen te koud gelegen, ergens in het transport van Nederland) zijn de Anubiassen allemaal beginnen rotten eenmaal ze in m'n bak zaten.  Dit heeft rottingsbacterien veroorzaakt en de schimmels gevoed.
2. Daarnaast is er tegelijkertijd een chemische reactie geweest van het aquariumwater met m'n decor.  Op een handvol plaatsen is er een witte brij uit het decor gekomen (erg weinig, maar het was er wel).  Dus, ons volgende project gaan we nog beter epoxyceren, alhoewel het de vraag is in hoeverre je een decor als het onze wel voor 100% waterdicht krijgt en niet voor 99.999999999999% zoals nu het geval is.  In elk geval werden er geen toxische producten gebruikt op de plekken waar de witte brij verscheen, dus dat zit wel snor.
3. Door de verkeerde verlichting te gebruiken (T8 Phillips 840) en aangemoedigd door het rotten der Anubiassen ontstonden er draadalgen.  We hebben de verlichting veranderd in 4x Phillips T8 827, omdat ze de 830 niet meer hebben in T8-versie.  Maar, dit is in orde, aangezien dit type lampen ook gebruikt werden om mijn Tanga-bak te verlichten en er daar, na 1 jaar, nog geen alg te bespeuren viel.

So, we've got everything back on track.  The improvement is visible.  According to us (Erik and I) the fight was on three fronts simultaniously.
1. We don't know what caused it (probably the Anubiasses have been stored too cold during their transport from the Netherlands), but it remains a fact that the Anubiasses all started to rot once we've put them in my tank.  This caused en fed the mold.
2. Besides that, there has been a chemical reaction of the water with the background.  On very small spots there has come a white mush out of the background (very small portions only, but it was there).  So, for my next project I'm going to use even more epoxy.  Although it remains an open question whether you actually can make a background like mine for 100% waterproof and not for 99.999999% like now is the case.  In any case there were no toxic products used on the spots where the white mush appeared, so we think that it will be alright.
3. By using the wrong lamps (T8 Phillips 840) and cheered on by the rotting plants, a certain type of algae.  We have changed the lamps to 4x T8 Phillips 827, because they don't make the 830 as a T8 anymore.  But, this is alright since I used the same lamps on my Tanga-tank and that has run for over 1 year without giving any algae.


Het werd dus tijd om te stekker uit de pries te trekken en in te grijpen.  Dat hebben we gedaan en het lijkt effectief te zijn geweest.  De verwachting is dat de bak zich nu rustig houdt.

So, it became time to pull the plug.  We have done exactly that by adding 20 kilo of salt in the water.  It looks to be effective.  The expectations are that my tank gives no more problems.