woensdag 26 september 2012

Eindelijk Vooruitgang! / Finally Progress!

Ziezo, er is eindelijk vooruitgang te melden.  M'n living is geschilderd en m'n vloer geschrobed.  Ergo, m'n kastjes konden op hun definitieve plaats gezet worden.

So, there's finally some progress to report.  My living has been painted and my floor is clean.  Thus, my closets can be put on their definitive place.Zo is de linkerzijde van m'n living nu.  Deze foto's zijn getrokken tijdens de eerste verkenning van Vlekkie van deze constructie. / That's the way the left side of my living looks now.  These pictures are taken during the first reconnaissance of Vlekkie of this construction.
We bekijken de constuctie van naderbij. / We look at the constuction from closer by.
M'n muziekinstallatie is verhuisd. / My stereo has been  moved.


De lampjes, die erbij horen, zijn al geplaatst maar nog niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. / The different lights are already on place.  But, they aren't connected to the grid yet.
Rechts van deze constructie is een ruimte vrijgehouden van ongeveer 4 meter voor m'n grote bak. / To the right of this construction, there's room for my big aquarium (350x70x80 cm).


De derde aquarium in mijn living (250x70x80 cm) zal tegen deze muur komen te staan. / The third aquarium in my living (250x70x80) will be put against this wall.


De rechtermuur wordt beheerst door deze constructie. / Against the right wall, this construction is the dominating feature.
Hier staat m'n TV en m'n DVD's.  Met een wit bollampje op m'n medicijnenkastje.  De TV zal op termijn vervangen worden door een flatscreeen LED-scherm. / Here is my TV and my DVD's located.  In company of a white light and my medicine closet.  The TV will be replaced by a flatscreen in the future.


De ruimte naast deze constructie zal niet bezet worden.  Daar wordt m'n electriciteit tegen de muur geboord zodat ik er ein-de-lijk zelf bijkan.  En ik wil niet dat het te moeilijk wordt om aan m'n grote bak te werken. / The free space next to this construction won't be used.  There, my electricty will be drilled into the wall, so I can reach it by myself.  And, I don't want to make it too difficult to work on my big aquarium.


In dit kluwen ga ik woensdag eens rommelen. / By Wednesday, this will be solved.


Misschien ook in dit. / This won't be sloved.


Zoals je ziet, er hangen nieuwe ondergordijnen.  Zwarte, deze keer.  Een hele verbetering! / As you can see, I've bought new drapes.  They're back, this time.  A great improvement!


De tafel ziet er even rommelig uit als altijd. / The table looks messy, as always.
Vlekkie denkt er duidelijk het hare van... / Vlekkie won't loose any sleep over it, I guess...
Het is te hopen dat ze tuinkasten, die ik besteld heb, snel leveren.  Want, dan kan veel aquariumgerief van mij buiten staan.  Eenmaal dat uit de weg, kan ik naar mijn neven bellen om te brengen wat er al gedroogd is.  Dan nog een mal en ik kan alvast beginnen... 

I hope that they deliver the closests for on my balcony rather quickly.  Because, then my aquarium-equipment can be put in them, outside of my home.  Once that's done, I can call my nephews.  Who will bring all of what lays dying in their warehouse.  Then, I still need a mall and I can start...