woensdag 14 augustus 2013

Naar de Bartstraat (Kessel/Nijlen). / To the Bartstraat (Kessel/Nijlen).Ik vertek... / I get going...


De brug over het Netekanaal... / The bridge across the Nete-channel...


De ingang bij bouwwinkel Van den Broeck... / The entry to construction store Van den Broeck...


De uitgang bij bouwwinkel Van den Broeck... / The exit of construction store Van den Broeck...


Er is juist een vrachtwagen aan het lossen... / There's just a truck unloading...


Hier noemt de dijk naast het Nete-kanaal: 'Neerloop'. / Here, the dyke alongside the Nete-channel is called: 'Neerloop'.


Ik verlaat de dijk... / I leave the dyke...
Maar bevindt me nog steeds op Neerloop te Lier... / But, I'm still on Neerloop in Lier...


Neerloop lijkt op Zuut... / Neerloop resembles Zuut...


Ook hier zijn er vele straten die Neerloop noemen... / Also here, there are many streets that are called Neerloop...


Eén straat eindigt op deze poort... / One street ends on this gate...


Met de daarbij horende villa... / With the villa that goes along with it...


Ik keer terug... / I return...
En, kom bij Neerloop's hoofdstraat uit... / And, arrive at Neerloop's main street...


Een weg die de dijk langs het Netekanaal verbindt... / A road that connects the dyke along the Nete-channel...


Met de Kesselsesteenweg... / With the Kesselsesteenweg...


Onderweg passeer ik deze spoorwegovergang... / Along the way, I pass this rail crossing...


Na deze bocht loopt Neerloop te lier nog een eindje door... / After this curb, Neerloop in Lier continues for a while...


Maar, dan zijn we er... / But, then we are there...


De Kesselsesteenweg te Lier... / The Kesselsesteenweg in Lier...


De Kesselsesteenweg wordt de Liersesteenweg... / The Kesselsesteenweg becomes the Liersesteenweg...


Als we op het grondgebied van Kessel komen... / Whenever we arrive on the territory of Kessel...
Ik bereik de Bartstraat, het eigenlijk doel van deze wandeling... / I reach the Bartstraat, which is the actual goal of this trip...


Maar, mijn batterij doet vreemd... / But, my battery acts up...


Dus, keer ik terug naar Lier... / So, I return to Lier...
Ergon te Lier aan de Marnixstraat... / Ergon in Lier at the Marnixdreef...
De Marnixdreef te Lier... / The Marnixdreef in Lier...


De Beatrijslaan te Lier... / The Beatrijslaan in Lier...
De oprit naar de tweede ijzeren brug aan de Beatrijslaan... / The acces to the second iron bridge at the Beatrijslaan...
De tweede ijzeren brug te Lier... / The second iron bridge in Lier...


Over het Netekanaal... / Across the Nete-channel...


De Nazaretdreef te Lier... / The Nazaretdreef in Lier...


Ergon te Lier... / Ergon in Lier...


De Lisperse Poort te Lier... / The Lisperse Poort in Lier...