vrijdag 16 augustus 2013

Eerste Kast: Afwerking. / First closet: Finishing Touch.

De rugpanelen zijn juist gemaakt... / The bachside panels are just made...


Eén deur staat er al in... / One is already attached to the closet...


Nu nog een tweede deur... / Now, the other door...


Je legt de deur tegen de kast... / You place the door against the closet...


En, gebruikt een alcoholstift... / And, use a marker...


Dan boor je gaatjes, steekt er vijsjes door en maakt ze aan het scharnier vast met moeren... / You droll the holes, put screws in them en attach them on the hinge with bolts...


Zo ziet het afgewerkte geheel eruit... / When finished, the hinge looks like this...


De deur zit vast aan beide scharnieren... / The door is attached at both the hinges...


De rugzijde zit eraan...  Beide kastjes staan bij elkaar...  / The backside is attached to the closet...  Both closets are standing next to each other...